6e Sint Maartendag Zie je mij?!

Zaterdag 10 november a.s. zal de 6e Sint Maartendag worden gehouden. Dit jaar in het teken van de Leeuwarden/Fryslan Culturele Hoofdstad van Europa met als motto ‘Iepen Mienskip’ / open samenleving. De dag gaat over kwetsbaarheid van mens en samenleving. Een programma met sprekers, workshops, diaconale activiteiten, muziek en een theatervoorstelling.

Open samenleving en de mantel van naastenliefde en solidariteit

Sint Maartendag is een tweejaarlijkse diaconale ontmoetingsdag van parochies, PCI’s, diaconiegroepen, pastores en ieder ander met passie voor diaconie. In het Jaar van de Culturele hoofdstad is ook omzien naar de ander van belang en aandacht voor wat er speelt en wie zich inzet voor kwetsbare groepen.

Programma

9:30     Zaal open

10:00   Welkom door Jan Bosman van Solidair Friesland

Welkom door dagvoorzitter Janny van der Molen schrijver, spreker en theoloog

 

Inleidingen, afgewisseld met muziek:

  • Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden: ‘’Paqad – omzien’’. Over de gevarieerde rijkdom van het joodse begrip voor ‘omzien’.
  • Guus Timmerman, wetenschappelijk medewerker stichting Presentie: ‘’Precariteit en presentie’’. Hoe kan een gemeenschap geborgenheid bieden zonder mensen te ‘pamperen’ en ook nog open staan voor wie niet mee (kan) doen of van buiten komt?

12:00  – 13:30 lunch, informatiemarkt, workshops en excursies.

13:45   Theatervoorstelling: Tjerk Ridder speelt uit Bonne Route

Als een moderne Sint Maarten maakte pelgrim-theatermaker Tjerk Ridder met zijn ezeltje Lodewijk deze zomer een voetreis van Parijs naar Groningen. Over zijn belevenissen gaat de voorstelling ‘Bonne Route’: over het delen van tijd, aandacht, ruimte en vrede.

14:30   Toespraak door drs. Arno Brok, Commissaris van de Koning in Fryslan:

‘’De bijdrage van levensbeschouwelijke organisaties aan de Iepen Mienskip van de toekomst.’’

15:00   Einde

 

Elkaar ontmoeten

Gedurende de lunch is ook gelegenheid projecten te bezoeken. O.a. de Kledingbus, de Dream Karavaan, het Odensehuis, moskeebezoek, de Stadswerf, workshop suïcidepreventie en nazorg, workshop kleding en identiteit, maatjesproject  New@Home voor nieuwkomers, maatjesproject voor ex-gedetineerden, excursie naar de boer en nog veel meer.

 

Info en aanmelding: via www.sintmaartendag.nl,  

Solidair Friesland, Bonifatiusplein 21a, 058-2130046

 

Organisatoren:  Solidair Friesland, Solidair Groningen & Drenthe

Stichting de KIM, Het Kansfonds.

 

 

Deel dit artikel