19 september 2017

Het eerstvolgende nummer van “ROTS EN BRON” verschijnt op 12 oktober.

Kopij voor de volgende “ROTS EN BRON” voor de periode 14 oktober – 19 november moet uiterlijk binnen zijn op 19 september.
U kunt de kopij opsturen naar parochieblad@heiligenorbertusparochie.nl. Graag bij het opsturen van de kopij aangeven voor welke geloofsgemeenschap de kopij bestemd is.

Lees hier meer over het parochieblad “ROTS EN BRON”.