Bedevaart naar Fatima

Dag 1

Deze bedevaartsreis is een beetje bijzonder; hoewel ons reisdoel Fatima is, bezoeken we in 14 dagen tijd meerdere bedevaartsplaatsen.

In ons leven naar het einddoel, het eeuwig leven, hebben we onderweg meer hulpmiddelen nodig dan alleen dat einddoel. Op deze bedevaart zoeken we dan ook naar de hulp die God ons in verschillende ‘gedaanten’ geeft.

Vandaag hebben we Maria ontmoet zoals ze in Banneux aan Mariette Beco is veschenen. Als Maagd der Armen bidt zij voor ons en verlicht zij het lijden. Zij vraagt alleen maar in haar te geloven en ‘de handen in het water te steken’ van de Bron van het ware leven; Jezus! ‘Bid veel’.

Dag 2

Moeder TeresaWenende MariaVandaag hebben we twee personen als hulp, ofwel gids, op onze levensweg ontmoet. Als eerste de heilige Moeder Teresa. Zij is vandaag, 5 september, 20 jaar geleden gestorven. Zij geeft ons het voorbeeld hoe we echt een verschil kunnen maken in onze wereld. Gewoon om alles te doen wat we kunnen om voor een ander te zorgen.

In La Salette hebben we van een wenende Maria geleerd dat we echt werk moeten maken van barmhartigheid om de wereld te redden van liefdeloosheid, egoïsme en haat. Hiervoor is het noodzakelijk om samen met de kerkgemeenschap Eucharistie te vieren en ons geloof zó steeds opnieuw te sterken.

 

 

 

Dag 3

De Heilige MagnusVanmorgen vertrokken we van ons verblijf op het heiligdom van La Salette. Het sobere bedevaartshotel met 600 bedden staat tegen de mooie kerk gebouwd, hoog op een berg, waar niets anders dan de wind te horen is. We rijden naar het hotel in Barcelona om de volgende dag de Sagrada Familia te bezoeken.

Gedurende de reis leren we onze derde gids kennen; de H.Magnus van Füssen. Hij leert ons dat we een verschil kunnen maken door in ons doen en laten volledig te vertrouwen op God. De H. Magnus nam met dat vertrouwen de opdracht van z’n bisschop aan om in het heidense Zuid-Duitsland het evangelie te brengen. Zo gaf hij niet alleen de mensen de vreugde van Christus’ liefde voor hen, maar ook materiële voorspoed in de vorm van het winnen van ijzererts.

 

Dag 4

Vandaag bezochten we Barcelona. In de Sagrada Familia hebben we onze gids, de H.Jozef, ontmoet in de Crypte. Hij heeft samen met Maria Jezus opgevoed en Hem op Zijn levensweg geholpen. Zoals de mens een wondermooie schepping van God is, is de wondermooie Sagrada Familia een creatie van Gaudi en z’n navolgers. Gaudi gaf aan dat de kerk geen schepping van hem is; hij heeft alleen maar God’s schepping gekopiëerd. Je vindt daarom de rotsen, bomen en het natuurlijk licht terug in de wanden, zuilen en dak. Maar zoals onze levensweg nog niet voltooid is, is de kerk ook nog niet af. Zoals de Sagrada Familia z’n bouwmeesters nodig heeft, zo zullen wij onze gidsen nodig hebben om onze levensweg te voltooien naar Gods wil. Dat wij als de H.Jozef barmhartig mogen zijn voor de ander.

 

 

Dag 5

 

Mariageboorte
Vandaag, op het feest van Mariageboorte, is Maria onze gids. Wij ontmoeten haar als de zwarte Madonna in de prachtige kloosterkerk van Montserrat en als Nuestra Señora del Pilar in de enorme kathedraal van Zaragossa. Maria is voor ons een voorbeeld van een groot vertrouwen in haar zoon Jezus en tegelijkertijd van nederigheid. Dit laat ze zien op de bruiloft van Kana, als ze Jezus verteld dat de wijn op is. Ondanks dat Jezus haar tegenspreekt en zegt dat z’n tijd nog niet gekomen is, zegt ze tegen de dienaren dat ze naar Jezus moeten gaan. Hiermee geeft ze Jezus blijkbaar ook dat duwtje dat hij nodig heeft om toch z’n nieuwe leven te beginnen. Zo geeft ze ook de H.Jacobus moed om het evangelie verkondigen in Zaragossa, waar het hem maar niet lukt om mensen te bekeren. Haar verschijning, staande op een zuil, aan hem was de start van een succesvolle prediking. Bid en vraag Maria dus om steun en je krijgt weer moed.

 

Dag 6

v

H.Theresia van Avila.
Onze gids, de H. Theresia van Avila, ontmoeten we in de mooie oude stad Avila, waar de oude stadsmuur nog helemaal intact is. Theresia trad in bij de Karmelietessen maar was eigenlijk niet enthousiast. Dit veranderde toen ze tijdens haar ziekte een boek las en ze mystieke ervaringen kreeg. Ze ervaarde de roeping om de orde te hervormen om volgens de oorspronkelijke regels te leven. Zij kreeg door veel en innig gebed moed en doorzettingsvermogen om daarvoor een nieuw klooster te stichten ondanks financiële moeilijkheden en grote weerstand. Zij heeft verschillende boeken geschreven o.a. ‘Het kasteel der ziel’. Hierin beschrijft ze op eenvoudige en tegelijk diepzinnige wijze hoe in gebed stap voor stap dichter bij God te komen. Elke ontwikkeling in het gebedsleven wordt voorgesteld als een volgende kamer in het kasteel, dichter naar je ziel toe.

 

Dag 7

 

Nicolaas van Tolentino
We zijn nu halverwege de bedevaart. In de kerk van de H.Vincemtius, gebouwd op de plaats van het geboortehuis van de H.Teresia, hebben we de Eucharistie gevierd met de plaatselijke parochie. Onze gids van vandaag, de H. Nicolaas van Tolentino, ontmoeten we vervolgens in de bus op reis naar Fatima. Hij bleek een groot charisma te hebben waardoor hij vele zondaars weer op de goede weg bracht. Dagelijks kwamen honderden mensen om hem te horen. Hij gaf hiermee gehoor aan het evangelie van vandaag; hij hield anderen een spiegel voor, een spiegel van God’s bedoeling van zijn of haar leven. Dat kon hij alleen doen omdat hij dat dagelijks zelf ook deed; ‘ wat wil God van mij’. Door dit bij jezelf na te gaan en hieraan gevolg geeft, krijg je charisma, trek je mensen aan, kun je luisteren en horen mensen naar je.

 

Dag 8

 

H. Hadriamus van Nicomedië

Deze heilige leren we als onze gids van vandaag kennen op een dagtrip naar Lissabon. We leren de stad een beetje kennen door Paula, onze gids in levende lijve. Hoogtepunt is letterlijk en figuurlijk de handoplegging bij het beeld ‘Cristo Rei’, dat uitziet over heel Lissabon.
De H. Hadianus heeft in de loop der tijden nogal wat indruk gemaakt op de Christenen en is patroonheilige voor diverse beroepen en van de stad Lissabon. En dat alleen maar doordat hij als Romeins (en heidens) officier en hoofd van de gevangenisbewakingsdienst onder de indruk raakte van de standvastigheid van de Christenmartelaren.Hij bekeerde zich en stierf daardoor zelf ook de marteldood. De H. Hadrianus heeft gezien hoe sterk de Christenen waren in een vreselijk lijden. Hij zag daardoor dat zij in God de ware weg hebben gevonden. Een God die de meest eenvoudige mens zóveel kracht, moed, vertrouwen en vooral een nooit aflatende liefde geeft. Zo’n machtige hand hebben wij vandaag kunnen voelen bij de handoplegging. Eigenlijk kun je die hand altijd en overal voelen. Zoek God, stel je open voor Hem. Weet dat je alles in zijn hand kunt leggen en dat zijn hand je nooit meer loslaat. Dat maakt dat je meer wordt zoals Hij je heeft bedoeld en dat je Hem steeds meer in de ander ontmoet.

 

Dag 9

De gids van vandaag, Maria van Fatima, hebben we gedurende de reis al een beetje leren kennen. Met haar verschijningen van mei tot in oktober van 1917, wil ze ons zegen dat de mens zal moeten lijden voor wat Onze Lieve Heer en het onbevlekt Hart van Maria wordt en zal worden aangedaan; de zonden, oorlogen en de anti-Christelijke houding van Rusland. Haar boodschap is heel duidelijk en eenvoudig; vraag vergeving en bid dagelijks de rozenkrans. En vergis je niet; Maria heeft een enorme ‘macht’ en tot Maria bidden kan enorm krachtig zijn. Zo heeft bij haar laatste verschijning het zonnewonder voor de ogen van duizenden mensen plaatsgevonden. Ook nu nog brengt Maria op vele plaatsen talloze mensen bijeen, zo ook in Fatima. Op het enorme plein waren vanavond duizenden mensen uit vele landen bijeen. Bij de lichtprocessie gaf dit een ware zee van lichtjes. Het samen bidden van de rozenkrans was dan ook heel indrukwekkend. Dus bid veel tot Maria, elke dag en vraag vergeving van de zonden van jouw en anderen.

dag 10

De H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar.
Onze gids van vandaag leefde consequent volgens de leer van Christus en dat klonk door in z’n preken. De belangrijkste

speerpunten van hem waren een zuiver geloof, een gezonde sexuele moraal en hulp

aan armen en zwakkeren. Dit hield hij vol hoewel hem dat vele vijanden opleverde waaronder de keizerin van Constantinopel. Hoe? Hij had tijdens zijn studie ontdekt dat de leer van Christus de waarheid was voor alle facetten van het leven, vooral over je eigen persoon.
Toen Maria op 13 mei 1917 aan de kinderen in Fatima verscheen, konden zij ook niets anders doen dan vast te houden aan de waarheid; dat wat ze gezien en gehoord hadden. Maar dat ze dit als kinderen zonder enige aarzeling volhielden onder allerlei vreselijke dreigementen, mag aan de kracht van Maria worden toegeschreven. Ook de H. Chrysostomus zou het zonder die hemelse huip niet volgehouden hebben.
Bidden wij voor de Kerk, de wereld en onszelf dagelijks om die hulp, zodat we het vol kunnen houden om vaak tegen de stroom in te moeten roeien.

 

Dag 11

H. Helena
De gids van vandaag, de H.Helena, ontmoeten we in de bus onderweg naar Alba de Torres, waar de H.Theresia is begraven, en Salamanca.
In Salamanca hebben we één uur de tijd om de kathedraal en het stuk vsn het centrum onderweg er naartoe. Dit bleek meer dan de moeite waard te zijn; de stad vierde de feestdag van haar patrones, Maria van de vallei. En da kathedraal is ongekend mooi.
Van Helena leren we dat ons geloof, ons leven, draait om Christus die voor ons heeft geleden en gestorven aan het kruis. Zij heeft daarom 300 vele relieken opgezocht in Jeruzalem, waaronder het Kruis. Door haar is het feest van de Kruisverheffing ingesteld op 14 september. Het kruis is een teken van redding van de dood voor ons. Ieder die leven wil naar het voorbeeld Jezus zal niet verloren gaan maar eeuwig leven. De H.Theresia van Avila mocht door veel en intens gebed visioenen ontvangen van Jezus. Haar boeken zullen ons hiermee zeker kunen helpen.

 

Dag 12

Onze Lieve Vrouw van Smarten
Bijna twee dagreizen na Fatima bezoeken we Lourdes. Hier hebben we nog even rustig de tijd om samen onze gebeden, verdriet en dankbaarheid bij Maria te leggen. Daarna kunnen we, begeleid met duizenden lichtjes, de rozenkrans bidden in de lichtprocessie. Hier komen we onze gids tegen; Onze Lieve Vrouw van Smarten. Op onze reis hebben we vier plaatsen bezocht waar Maria verschenen is. En telkens weer uit ze haar verdriet over de onverschilligheid van de mensen voor het lijden en sterven van haar Zoon. Maria heeft in haar leven veel moeten lijden. De Kerk heeft dat samengevat in zeven momenten van smart. Mede door dit lijden is ze de vrouw van de liefde geworden, de vrouw bij wie je je eigen verdriet neer kunt leggen. Bij Maria kun je je toevlucht nemen en vragen om je gebeden bij haar Zoon te brengen. We mogen haar ook vragen om door het lijden heen, te groeien in geloof en liefde. Wellicht kunnen wij ook mensen zijn bij wie een ander gehoor en steun vindt. Wellicht kunnen we dan samen met vreugde worden vervuld en met Maria God loven; ‘Mijn ziel prijst hoog de Heer…’.

 

Dag 13

H. Cornelius en H.Cyprianus
Vandaag beginnen we aan de terugtocht naar huis, met een tussenstop in Rocamadour. Een prachtig stadje, gebouwd op een hoge steile rots. In dit bedevaartsoord wordt de zwarte Madonna vereerd. Onze gidsen van vandaag zijn de H. Cornelius, paus, en de H. Cyprianus, bisschop. Beiden leefden rond het jaar 250 en waren bevriend. In die beginjaren van het Christendom moest de praktische inhoud van geloof nog uitkristalliseren. Beide heiligen stonden voor een ‘gulden middenweg’. Zij probeerden alle kanten van een probleem of vraag te bekijken alvorens een standpunt in te nemen. Uiteraard was de tegenstand van de ‘extremisten’ hevig. Dat mag voor ons een goede les zijn; zorg, voordat je een mening vormt over iets of iemand, dat je alle facetten kent. Gulden regel: ‘ hou de kerk in het midden’.

Dag 14

De dagtekst van vandaag zegt ons o.a.: Ik wens je een engelbewaarder die je weer veilig thuis brengt en beschermt op je pad. Op onze thuisreis is onze gids de H. Hildegard van Bingen, geboren in 1098.

In 1113 werd ze abdis van de Benedictinessen op de Disibodenberg. Ze stichtte een klooster nabij Bingen. Ze schreef verschillende geestelijke werken en componeerde ook muziek. Ze schrijft van zichzelf: “Ik ben een klein, nietig wezen zonder gezondheid, kracht, moed of kennis”. Ze vertelt wat ze zag in haar visioenen. Hoe de hele Christenheid verbleekt en verslapt.

Haart thema: Gods onvermoeibare goedheid, die keer op keer blijk geeft van zijn zorg en aanwezigheid en telkens opnieuw de aflatende ijver van de mens nieuw leven inblaast. Dat hebben ook wij op dag 14, en op alle dagen die volgen, nodig.

 

Deel dit artikel