Bijeen rapen

 

In onze parochie zijn in drie geloofsgemeenschappen pastoraatsgroepen actief. Een paar keer per jaar komen de groepen samen om te spreken over hun ervaringen. Ook staat altijd verdieping op het programma. Onlangs hebben we gesproken over een ‘rapiarium’. Een rapiarium is een boekje waarin mensen allerlei teksten, gedachten, bijbelcitaten, gedichten enz. verzamelen die ze in de loop van de jaren tegen zijn gekomen.

 

Herkomst

Waar komt dat woord rapiarium vandaan?

In rapiarium zit het Latijnse rapere: grijpen, snel opnemen, bij elkaar rapen.

 

In de zogenaamde Moderne Devotie was het aanleggen van een rapiarium heel populair. De Moderne Devotie begon eind 14e eeuw als een hervormingsbeweging in de katholieke kerk. In Deventer -en in andere IJsselsteden- bloeide de Moderne Devotie op. Er ontstonden woon-gemeenschappen van de Zusters en later ook van de Broeders des Gemeenen Levens. Dit waren gemeenschappen van leken. Ze stelden misstanden onder de geestelijkheid en in de kerkelijke leiding aan de kaak. Ook gingen ze tegen de verruwing van de volkse zeden in. De voornaamste bezigheden van de gemeenschappen waren de zorg voor de studerende jeugd en de verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking.

 

Spiritueel gezien lag de nadruk op persoonlijk bidden, lezen en mediteren. Ze ‘lazen met de pen’ want bij het lezen noteerden ze fragmenten die een bijzondere indruk gemaakt hadden. De bijeengeraapte teksten ging men vervolgens herlezen en overdenken. Men sprak zelfs van het ‘herkauwen van teksten’: steeds weer dezelfde teksten lezen en door je heen laten gaan.

 

Van de Moderne Devotie zijn veel teksten overgeleverd. De ‘Navolging van Christus’ van Thomas a Kempis is de beroemdste. Er zijn ook allerlei losse teksten bekend.

Hier zijn er een paar:

-We moeten voortdurend dingen doen, die binnen ons bereik liggen; niet meer, maar ook niet

minder. (Geert Groote)

-Als je niet alles kunt onthouden wat je gelezen en gehoord hebt, is dat niet erg. Wanneer je

een vuile korf onder de pomp zet en je pompt goed, gaat alle water er door heen, maar je

krijgt wel een schone korf. (Johann Veghe)

 

Meer mensen dan je zou denken verzamelen zo allerlei teksten. Bij de voorbereiding van uitvaarten kom je wel tegen dat de overledene in een boekje of in een oude portemonnee, dierbare teksten verzameld heeft. Dergelijke verzamelingen zijn ware schatkamers, die iets vertellen over de inspiratie van iemand.

 

De leden van de pastoraatsgroepen hadden eigen teksten meegenomen die aanspreken en iets uitdrukken van ieders inspiratie.

Zoals:    –Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen..

(Spreuk Gerarduskalender)

-Tevredenheid is de steen der wijzen die alles wat hij aanraakt, verandert in goud.

(Benjamin Franklin)

 

Hopelijk hebben velen van u eigen teksten waar je op terug kunt vallen!

 

Pastor Bert van der Wal

Deel dit artikel