Een vrouw als eerste getuige……

 

Regelmatig horen we dat steeds meer vrouwen leidinggevende posities krijgen in de politiek en in het bedrijfsleven. Dat is een goede zaak. Vrouwen kijken op een andere manier tegen zaken aan als mannen. Als er sprake is van een gezond evenwicht – een evenwichtige kijk, een mannelijke en een vrouwelijke – kan dat ons leven alleen maar ten goede komen.

 

Jezus zelf heeft als apostelen alleen mannen uitgekozen. Apostelen zijn ‘gezondenen’. Hun eerste zending betreft de verrijzenis. Zij en hun opvolgers moeten overal ter wereld getuigen van de Blijde Boodschap dat Jezus Christus is gestorven en verrezen.

 

Maar aan wie verscheen Hij als eerste? Aan een vrouw, Maria Magdalena. Zij was zo vol liefde voor de Heer, dat zij bij het graf bleef waken. Als beloning mocht zij Hem als eerste zien. Uiteraard snelde zij toen meteen naar de apostelen om het Goede Nieuws te verkondigen.

 

Maria Magdalena werd helaas niet meteen geloofd, maar zij was daarmee wel de eerste getuige van de verrijzenis. Even later snelden de eerste mannen naar het graf. En weer wat later getuigden ook zij van de verrijzenis. Vrouwen en mannen getuigen – ieder op hun eigen manier – van de verrijzenis van de Heer.

 

Als we elkaar een Zalig Pasen toewensen, dan hoop ik, dat U iets van de vreugde van de Verrezen Heer mag ervaren.  Maar…….. houd deze vreugde niet voor uzelf. Durf erover te spreken. Er zijn zoveel mensen, dichtbij en ver weg, die wel een beetje van de Blijde Boodschap kunnen gebruiken. Delen is lang niet altijd een kwestie van geld. Laat anderen ook delen in de innerlijke rijkdom. Dat hebben de meeste mensen harder nodig dan geld.

 

Van harte wens ik u, mede namens pastor van der Wal, alvast een Zalig Pasen toe.

 

Pastor Bernard Buit

Deel dit artikel