Even een beetje minderen voor een ander!

Van Aswoensdag op 14 februari tot Pasen op 1 april is het vastentijd. Een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. Even een beetje minderen voor een ander! In de vastentijd voert de landelijke organisatie Vastenactie campagne voor projecten in ontwikkelingslanden.

Households in Distress-programma
Het campagneproject 2018 richt zich op het Households in Distress-programma (HID-programma) van de zusters in Mblala in het uiterste noorden van Zambia. Het doel van dit programma is om de impact van hiv/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio op het gebied van hiv/aids.

Onafhankelijkheid vergroten
Het Vastenactie project richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen. Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en op manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. In het project leren ze bijvoorbeeld hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten. Ze krijgen een startkapitaal of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.

Workshop
In een workshop leren deelnemers bijvoorbeeld hoe ze een viskwekerij kunnen opzetten. Vervolgens graven ze zelf een vijver. Daarna krijgen ze een paar honderd kleine visjes, die ze moeten voeren en opkweken. Wanneer de vissen groot genoeg zijn, krijgen ze een visnet en kunnen ze de vis verkopen.
Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen.

Steun hen!
Geef hen een steuntje in de rug voor een betere toekomst. Ondersteuning van het project willen wij u van harte aanbevelen.
Ook kunt u uw bijdrage storten op nummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie. Meer informatie is te vinden op www.vastenactie.nl

De samenwerkende VOM-groepen van de H. Norbertusparochie

Deel dit artikel