Family Tour met de bisschop

 

Family Tour met de bisschop

 

Bisschop Ron van den  Hout nodigt gezinnen uit voor de eucharistie op zondag, een maaltijd, catechese en persoonlijke ontmoeting.

 

Zondag 14 oktober 2018 in O.L.V. Visitatiekerk van Hoogeveen
van 9.30 – 12.30 uur
Blankenslaan Oost 2
De Kerk als gezin – het gezin als Kerk

 

Zondag 25 november 2018 in Sint-Bonifatiuskerk te Leeuwarden
van 11.00 – 14.00 uur
Bonifatiusplein 20
Huwelijk als sacrament voor het samen leven

 

Zondag 3 februari 2019 in Sint-Jozefkerk te Groningen
van 11.00 – 14.00 uur
Radesingel 2 (kathedraal)
Zondag: stilstaan in de week

 

Zondag 7 april 2019 in kerk De Heer die wederkomt te Oosterwolde

van 10.30 – 13.30 uur

Quadoelenweg 3

Wie is Hij voor mij als ouder?

 

Geïnteresseerde ouders en kinderen zijn van harte uitgenodigd! 

Voor de kinderen is een apart passend programma met Charlotte van der Werf–Legtenberg en Anja Eerhart als ervaren begeleiders.  De maaltijd met soep en brood is gezamenlijk en wordt verzorgd.

 

Opgave via het bisdomhuis in Groningen, mw. Lisette Winter. E-mail: l.winter@bisdomgl.nl of telefoon: 050 – 4065888. Het aantal kinderen en hun leeftijd graag vooraf aangeven.

 

Diocesane Retraite: dialoog Franciscus en de sultan

In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in gesprek ging met een islamitische sultan. Terwijl in 1219 de vijfde kruistocht in volle gang was bracht hij na twee mislukte pogingen een bezoek aan sultan Malek al-Kamil van Egypte. Franciscus zocht niet de confrontatie maar de dialoog. Achteraf blijkt dat hij bepaalde elementen uit de Islam naar het westen heeft gebracht. Zo was hij erg gefascineerd door de 99 namen van Allah die hem inspireerden tot zijn lofzang op de allerhoogste God. Centrale vraag in deze retraite is hoe vandaag de dag Franciscus ons kan inspireren bij de interreligieuze dialoog, in het bijzonder de dialoog met de Islam.

 

Begeleiding: Peter Vermaat

Datum: vrijdag 16 november – zondag 18 november 2018

Plaats: Klooster Thuine in Duitsland

Tijd: aankomst 20.00 uur; vertrek: 16.00 uur

 

Opgave vóór 1 november a.s. bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

E-mail: l.winter@bisdomgl.nl.  Tel. 050 – 4065888.

Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.

 

 

Oecumenisch Werkbezoek vluchtelingenopvang in Emmen

Op zaterdag 27 oktober organiseert de Provinciale Raad van Kerken in Groningen en Drenthe een werkbezoek in Emmen over opvang van vluchtelingen, bad- en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers, en de begeleiding  van statushouders (= verblijfsvergunninghouders) bij integratie.  Een programma van 10.30 uur tot 15.00 uur met sprekers en ontmoetingen met vluchtelingen en praktijkbegeleiders in Emmen. Besturen van parochies, diaconieën, PCI, leden van plaatselijke raden van kerken en allen met een hart voor oecumene zijn van harte uitgenodigd.  Een poster met het dagprogramma is opgehangen in het kerkgebouw.

Contact Raad van Kerken Groningen-Drenthe: Bouko de Groot, bgroot1948@kpnmail.nl,
tel. 0524 – 53 2228.

Uitnodiging Diaconale Werkavond d.d. 29 oktober 2018

 

Hart(d) voor de toekomst
Laudato Si’: een oproep van paus Franciscus tot compassie

In 2015 was de media vol lof over de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus. Zijn oproep hart te hebben voor de toekomst en compassie met de armen en de aarde heeft wereldwijd mensen – gelovig en niet-gelovig – geïnspireerd tot de zorg voor ons ‘gemeenschappelijk huis’. En nog steeds zet de boodschap uit Laudato Si’ van hoop en vreugde voor een vredige en bestendige toekomst mensen aan tot dialoog en actie.

Tijdens de Diaconale Werkavond gaat Caroline Doelman (Solidair Friesland) in op de vraag wat de essentie en boodschap van Laudato Si’ is. En waarom het de moeite waard blijft om de dialoog aan te gaan en in actie te komen voor ‘ons gemeenschappelijke huis’. Peter Bootsma (Noorden Duurzaam) gaat vooral in op de vraag hoe we de boodschap van Laudato Si’ kunnen vertalen naar de praktijk van alle dag. Welke praktische handvatten zijn er dicht bij huis voor diaconie, caritas en parochie? Na de pauze voeren we hierover tafelgesprekken met aan iedere tafel een andere invalshoek. Gevolgd door een korte uitwisseling van opgekomen voorstellen en ideeën.

Van harte welkom op deze Diaconale Werkavond!

Aanmelding vóór 24 oktober bij (verplicht) bij Cor Romkes,

T: 0513 432213, E: c.romkes@kpnplanet.nl

Locatie: Zalencentrum St. Nyk, Van Hardenbroekstraat 3, Sint Nicolaasga

Aanvang: 20:00 uur (zaal open vanaf 19:30 uur)

 

Deze avond wordt georganiseerd door de Commissie Diaconie Zuidwest.

 

 

 

 

 

 

 

Diaconie :  Zie je mij !?

Landelijke Sint Maartensconferentie in Leeuwarden   

Te noteren in uw agenda: op 10  november is de 6e  landelijke Sint Maartensconferentie in Leeuwarden onder het motto: de mantel van naastenliefde en solidariteit in de Culturele Hoofdstad van Europa 2018.  ‘Kwetsbaarheid’ is het leidend thema van sprekers, workshops, diaconale activiteiten en muziek. Sprekers zijn onder meer bisschop mgr. Ron van den Hout, Commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok en Guus Timmermans van Stichting Presentie.  Een speciale gast is Sint Maarten zelf. Voor meer informatie: volg de website www.sintmaartenconferentie.nl.

Contact:  Jan Bosman, Solidair Friesland.  E-mail: jbosman@solidairfriesland.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel