JAARTHEMA RENTMEESTERSCHAP

De H.Norbertusparochie heeft in 2018 een speciaal jaarthema:

Rentmeesterschap,

verantwoordelijk zijn voor de door God gegeven wereld en haar bewoners.

Het is een rijk en breed thema dat raakvlakken heeft met de katholieke sociale leer, ecologie, duurzaamheid, maar ook rechtvaardigheid.

Rentmeesterschap is een thema dat ons allemaal raakt:

binnen en buiten kerk en parochie,

binnen en buiten het bedrijfsleven,

binnen en buiten onze eigen samenleving in dorp of stad.

De parochie werkt in dit jaarthema samen met Solidair Groningen Drenthe.

Op vrijdagavond 9 februari 2018 is het startevenement met twee sprekers:

Mgr.dr. C.F.M. (Ron) van den Hout, bisschop van Groningen Leeuwarden

Rentmeesterschap in de bijbel

Frans Keurentjes, voorzitter FrieslandCampina

Rentmeesterschap in bedrijf

Natuurlijk zal het persoonlijk verhaal van de sprekers met het thema aan de orde komen. Ook is er ruime tijd voor gesprek.

De avond begint om 20.00 uur

Plaats: nog niet bekend

Iedereen is van harte welkom

Mgr.dr. C.F.M. (Ron) van den Hout (*1964) is op 3 juni 2017 gewijd tot bisschop van Groningen Leeuwarden.

Afkomstig uit Diessen (N.Br.) werd hij in 1993 tot priester gewijd na zijn studies in het Sint-Janscentrum. Na zijn priesterlijke taken in Helmond studeerde hij Bijbelse theologie aan de Gregoriana te Rome. Hij promoveerde in 2009 aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen op het boek van de profeet Zacharia, naast zijn werkzaamheden als pastoor en deken. Hij werd in 2012 tot vicaris-generaal benoemd, naast zijn taak als pastoor van de pastorale eenheid Bommelerwaard.

Hij was docent exegese Oude Testament aan verschillende seminaries.

Frans Keurentjes (*1957) afkomstig uit Zevenaar, is voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.

Tevens voorzitter raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. 

Keurentjes heeft een melkveehouderijbedrijf in Hornhuizen (Groningen).

Was o.a. lid van de Provinciale Staten van Groningen, voorzitter bestuur NLTO afd. Groningen, lid Grondkamer Noord, lid algemeen bestuur van het Waddenfonds.

Deel dit artikel