Onze parochie website

Het parochieblad van de Heilige Norbertusparochie heet Rots en Bron. Dit blad valt elke maand bij de abonnees in de bus: een informatief en aantrekkelijk tijdschrift over de parochie. Daarnaast heeft de parochie nog een andere vorm van communicatie. Dat is deze website: www.heiligenorbertusparochie.nl. Niet alle informatie is even geschikt om op te nemen in Rots en Bron. Dan is de website een goede aanvulling op Rots en Bron. Een website is een goed medium om te berichten over actuele zaken, verslag te doen van gebeurtenissen, om informatie te plaatsen die maar voor één van de geloofsgemeenschappen van belang is, of voor nuttige informatie die je op elk gewenst moment terug wilt kunnen vinden.

Een website werkt vooral als die volledig en actueel is. Dat is voor de website van onze parochie nog niet altijd het geval. De redactie van de website werkt er hard aan om de website steeds up to date te houden, maar heeft daar wel hulp bij nodig. Als u iets te melden hebt uit of de parochie dat misschien interessant is voor anderen, stuur dan een berichtje naar de redactie van de website. Dat geldt ook voor een terugblik op een interessante bijeenkomst, een bijzondere gebeurtenis in een van de werkgroepen et cetera. Liefst niet alleen foto’s of alleen tekst, maar een combinatie van tekst en foto’s of ander beeldmateriaal. Een foto die is gemaakt is met een goede smartphone bij voldoende licht is meestal goed genoeg om op de website te plaatsen. Als er aanleiding voor is, stemmen de redacties van de website en van Rots en Bron met elkaar af hoe een bepaald onderwerp het beste geplaatst kan worden.

De informatie die binnenkomt uit de verschillende werkgroepen en geloofsgemeenschappen wordt ook verwerkt in een doorlopende agenda op de website. De website is daar een geschikter medium voor dan Rots en Bron, omdat er altijd voldoende ruimte is en omdat de informatie hier steeds actueel is en blijft.

Verder is de websiteredactie nog op zoek naar iemand met een goede pen die een serie artikelen, interviews of reportages wil schrijven over diverse aspecten van het parochieleven. Wie interesse heeft kan zich melden bij de websiteredactie, die vervolgens kijkt naar de geschiktheid van kandidaten.

Het (nieuwe) e-mailadres om informatie toe te zenden voor de website is: webredactie@heiligenorbertusparochie.nl

Deel dit artikel