Onze Roots

  Het jaar 2018 zal de boeken ingaan als één van de droogste zomers in Nederland van de afgelopen eeuwen. De gevolgen voor economie en natuur zullen waarschijnlijk lang doorwerken, zeker als we het hebben over de opbrengsten van het land.

 

De bijbel speelt zich af in droge gebieden. Na zo’n droogte in eigen land, kunnen ook wij ons nu iets voorstellen bij de volgende zin uit het verhaal van de wonderbare spijziging: ‘Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. Er was daar namelijk veel gras.’

En veel gras was – zelfs in de buurt van het meer van Galilea – uitzonderlijk.

 

  Er gebeurde nog iets bijzonders in al die droge landerijen van ons land. Opeens waren er allerlei oude patronen in het landschap terug te vinden.

Oude afgegraven dijken, vestingwerken en zelfs de contouren van middeleeuwse kloosters die met fundering en al gesloopt zijn, waren vanuit de lucht te bekijken.

 

Archeologen zullen met warme gevoelens terugdenken aan de zomer van 2018! Het heeft hen de nodige nieuwe informatie gegeven.

 

Het aan het licht komen van oude patronen in ons landschap, geeft ons even een inkijkje in onze geschiedenis. Je zou kunnen zeggen dat we iets kunnen ervaren van de ‘roots’ van de samenleving waarin we leven.

Kloosters hebben veel betekend voor de bewoners van Noord-Nederland. Vestigingwerken hebben ongetwijfeld een rol gespeeld in alle onlusten en oorlogen die plaats hebben gevonden en vaak lang doorwerken.

 

Het is goed om je ‘roots’ te leren kennen. Dat geldt zeker voor een geloofsgemeenschap.

Ook in het nieuwe seizoen blijven we bezig met de grondslagen van ons geloof. We gaan verder met het thema Rentmeester- schap. Er zijn bezinningsavonden, werkgroepen en ook in de vieringen komen de roots van ons geloof aan de orde.

 

In een droge zomer bleven de gewassen met een wat langere wortel vaak iets langer groen en in leven. Mogen wij onze eigen wortels leren kennen om voeding te kunnen krijgen van de Bron!

 

 

Pastor Bert van der Wal

Deel dit artikel