Jezus veertig dagen in de woestijn

Veertig dagen…

Jezus bracht veertig dagen door in de woestijn, om te bidden en te vasten, om zich op zijn komende taak voor te bereiden. Hoe bereiden wij ons voor in de veertig dagen voor Pasen? Lees hier het woord van de pastor.

Kerststal

Gods Liefde wordt ook in ons geboren

Maria en Jozef gingen op reis. Ze moesten zich laten registreren in Judea. Daartoe werden zij gedwongen. De Romeinse keizer wilde namelijk precies weten wie verplicht was om belasting te betalen. Zo vertelt het...

Maarten Luther en de bewoonde wereld

Op 31 oktober jongstleden is paus Franciscus in Zweden geweest. Hij ging niet in de eerste plaats de kleine katholieke gemeenschap bezoeken. Nee, de concrete aanleiding was het bijwonen van de eerste festiviteiten ter...