Kathedraal

Bisschop weg

In de loop van april verhuist Mgr de Korte vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden naar het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Wat heeft de bisschop betekent voor onze parochie? Hoe gaat het nu verder in ons bisdom? Lees hier het woord van de pastor.

Paasmorgen

Door de duisternis heen

Als ongeloof van macht en eigenbelang het wint van geloof in volgehouden goedheid, dan ontstaat er diepe duisternis, vol twijfel. Maar als je de leegte van de dood toestaat, krijg je weer zicht op de toekomst. Pasen hoort bij elke nieuwe dag en maakt deel uit van het leven van ieder van ons. Daarvoor is nodig, dat we onze ogen niet sluiten voor de duisternis die er is.