Parochiereis 4 tot 9 juni 2018

In het voetspoor van Norbertus.
Wie was Norbertus?
Norbertus werd geboren omstreeks 1080 als telg van het gravengeslacht van Gennep. Als kanunnik van de Dom van Xanten leidde hij een werelds leven. Nadat in 1115 de bliksem vlak naast hem was ingeslagen, bekeerde hij zich tot een evangelische levenswijze. In datzelfde jaar werd hij door de aartsbisschop van Keulen in één viering zowel tot diaken als tot priester gewijd.

Als rondtrekkend prediker riep hij de gelovigen op zich te bekeren tot God. Het was zijn ideaal om te leven zoals de apostelen: vol geloof, opofferingsgezindheid en armoede. Hij vestigde zich met zijn volgelingen in Prémontré. Daar legde hij de grondslag van de Orde der Premonstratenzers, oftewel de norbertijnen.

Hij besloot de Regel van Augustinus als uitgangspunt voor hun religieus bestaan te nemen.
Voornaam kenmerk van de norbertijnse spiritualiteit is de liefde voor de eucharistie. Dat is de reden dat Sint Norbertus vaak wordt afgebeeld met een monstrans met daarin een Heilige Hostie.

In 1126 werd Norbertus tot aartsbisschop van Maagdenburg gekozen en hervormde hij het christelijk leven en verbreidde het geloof bij de naburige heidense bevolking. In het begin kreeg hij veel tegenstand van de plaatselijke clerus, die het volk tegen hem opruide. Zijn vroomheid en zijn sterke wil om misstanden uit te bannen werden niet door iedereen op prijs gesteld. Er werd zelfs een aanslag op zijn leven gepleegd.

Norbertus stierf op 6 juni 1134 in Maagdenburg. Zijn lichaam werd bijgezet in de norbertijnenkerk van Maagdenburg. In 1582 verklaarde paus Gregorius XIII hem heilig. In 1627 tijdens de Dertigjarige Oorlog brachten de norbertijnen het gebeente van de heilige over naar hun abdij Strahov in Praag, omdat ze bang waren dat de protestanten de relieken zouden vernietigen.

PAROCHIEREIS: 4 tot en met 9 juni 2018
Begin juni gaan we vanuit onze parochie op reis. We treden dan in het voetspoor van de Heilige Norbertus, de patroon van onze parochie.
We reizen langs verschillende steden en plekken waar Norbertus heeft geleefd en gewerkt, waaronder de steden Xanten, Maagdenburg en Praag. Op 6 juni, de sterfdag van Norbertus, zullen we een bezoek brengen aan zijn graf in het Strahov-klooster in Praag.

Ook zullen we de stad Praag bezichtigen en een bezoek brengen aan enkele Norbertijner Abdijen, waaronder de Abdij van Berne in Heeswijk.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Margret Pater, tel: 0597-41 53 68
Pastor Bernard Buit, tel: 0598-47 07 12

Deel dit artikel