Kerk Maria ten Hemelopneming Veendam Interieur kerk Maria ten Hemelopneming Veendam

Klik op de foto’s voor meer informatie over het exterieur en het interieur van de Maria ten Hemelopneming te Veendam.

© foto’s: A.A. Odijk, uitgezonderd de foto van de pastorie en de kerk in 1900.

Deel dit artikel