Voedselactie nieuwe opzet ingaande maart succes

De projectgroep Voedselactie Norbertus heeft vastgesteld dat ook voor 2018  en de jaren erna de voedselactie echt nodig is om mensen/gezinnen binnen onze geloofsgemeenschappen daar waar nodig te ondersteunen. Om meer structuur aan de inzameling te geven heeft de projectgroep voor  een andere opzet gekozen.

In maart 2018 zijn we in alle parochiekerken met de inzameling gestart.

 

We gaan voor het inzamelen van houdbare producten op onze vijf locaties elke maand kiezen voor één thema. Dit thema wordt iedere maand gewijzigd. Hierdoor kan een ruim gevarieerd aanbod van producten voor de pakketten worden verkregen.  De projectgroep kan op deze manier van inzamelen ook beter zicht houden op de voorraad en advies geven over de benodigde producten gedurende het jaar.

In iedere kerk staan manden waarin u de meegebrachte producten kunt achterlaten. Bij de manden zal een lijst met de gevraagde producten voor de lopende actie maand liggen. Ook vindt u hier informatie over de thema’s van de komende maanden.

Van de opbrengst van de te houden collectes voor de voedselactie worden dan de versproducten aangeschaft. Te denken valt hierbij aan vlees, kaas, eieren, enz.

 

In maart 2018 zijn we gestart met:  Schoonmaakproducten.

Er zijn al veel spullen aangeleverd.

 

De maand april 2018 is genoemd voor het inzamelen van  Aziatische producten.

Er zijn een ruime hoeveelheid producten gegeven.

 

De maand mei 2018 is uitgeroepen als:   de maand voor soepen,  blikken of pakjes, ingrediënten voor soep enz.                        en

 

De maand juni wordt uitgeroepen als:     de maand voor verzorgingsmiddelen

 

In juni zal aan gezinnen die het nodig hebben een voedselpakket worden verstrekt.

 

Hebt u informatie over gezinnen of personen die mogelijk voor het verkrijgen van een pakket in aanmerking komen, dan kunt u dit via de mail, telefonisch of anoniem in een gesloten enveloppe aan onderstaande leden van de projectgroep bij de pastorie afgeven:

Locatie Hoogezand:                  George Kerdijk…….           06- 52044026 

Locatie Veendam:                     Gretha Kappen…….0598-621330

Locatie Winschoten:                Dora Elshof………….            0597-561370 

Locatie Oude Pekela:               Jolande Keuping…. 06-13508163              

Locatie Nieuwe Pekela:            Truus Kip……………. 0597-646434

Email Norbertus voedselactie: Geuk Wieringa …..           gl.wieringa@tele2.nl

 

 

De projectgroep voedselactie Norbertus blijft vragen om uw medewerking

Deel dit artikel