900 jaar Norbertijnen

 

In de kerstnacht, op 24 december 2021, zal het precies 900 jaar geleden zijn dat de Orde van de Norbertijnen werd gesticht. In die nacht legden stichter Norbertus en zijn eerste volgelingen in de kleine kapel van het Franse Prémontré hun religieuze geloften af.  Onze parochie kreeg bij de fusie in 2014 de naam H. Norbertusparochie. De nauwe band die er al was met de Norbertijnen werd hiermee nog eens bevestigd. Abt Denis Hendrickx was zelfs aanwezig bij de fusieviering. Met verschillende activiteiten staan de Nobertijnen stil bij hun 900-jarig jubileum. Zo wordt er gewerkt aan een tentoonstelling met het thema ‘Norbertijnen en pastoraat in de omgeving van de Abdij van Berne’ en foto’s van kerken die de naam Norbertus als parochieheilige dragen in Nederland. Ondanks dat wij geen H. Norbertuskerk hebben zal onze parochie daar ook in opgenomen worden. Sommige activiteiten zijn vanwege corona uitgesteld.

Feestdag van de H. Norbertus is 6 juni, dit jaar de dag van de presentatieviering van pastor Nellie Hamersma-Sluis. Aan het einde van de viering zal elke geloofsgemeenschap een Noveenkaars 900 jaar Norbertijnen krijgen om in de eigen kerk te ontsteken en zo de onderlinge verbondenheid en de band met de Norbertijnen te onderstrepen. Abt Hendricks omschreef de Norbertijnse eigenheid als “een voortdurend op zoek zijn naar een vruchtbare mix tussen het leven en werken binnen de leefgemeenschap van de abdij en de gerichtheid naar buiten, de oren en ogen open houden voor de samenleving.” Zo wordt geprobeerd de eeuwenoude abdijleus te volgen: ‘Berna uit Lucerna’ (opdat Berne het licht moge verspreiden). Meer informatie over 900 jaar Norbertijnen is altijd te vinden op www.abdijvanberne.nl.

 

 

 

Deel dit artikel