Madre Rosetta

 

Zoals in veel andere delen van de wereld waren  er ook in Mozambique veel problemen.

Gelukkig niet op de school, die wij met zijn allen steunen, maar vooral in de noordelijke gebieden in het district Cabo Delgado.In dit noordelijk gedeelte komen veel vluchtelingen uit omringende landen, opgejaagd door Islamitische milities en door gebrek aan een bestaansmogelijkheid.

Gemiddeld verblijven er tussen de 11000 en 17000 vluchtelingen.De zusters van de school in Maputo hebben daar veel contacten en via hen kregen we hierover berichten en foto’s.

In 2022 konden wij de school in Maputo, evenals in de jaren daarvoor, steunen met onze bijdrage aan de lerarensalarissen en lesmaterialen. Verder moest het dak nodig worden vernieuwd, omdat het begon te lekken.We konden hen helpen met een hiervoor ontvangen speciale subsidie, het dak is inmiddels vervangen.

In Maputo liep de opleiding voor kinderverzorging goed, er was nog wat reserve en daarom is besloten voor deze vluchtelingen in Cabo Delgado ook iets te doen. Gesteund door een extra bijdrage van enkele subsidiegevers konden we € 6000,– overmaken voor projecten in dit gebied.

Daarbij moet u denken aan voeding voor de allerkleinsten, lesmateriaal en speelattributen

zoals voetballen, blokken, knuffels, lego.  De kinderen daar ter plaatse missen immers al zoveel.

Aan de foto’s te zien waren ze er erg blij mee.

We krijgen een steeds groter netwerk en door onze vertegenwoordigster in Maputo Tinie van Eys lukt het ons steeds om binnen enkele dagen de steun ter plaatse te realiseren. Zij spreekt de taal goed, woont er al jaren en met dank aan de moderne communicatiemiddelen kan ze per computer zelfs mee vergaderen en kunnen we over en weer vragen stellen. In september was Tinie op familiebezoek in Europa en kon ze deze keer ook in levende lijve een vergadering meemaken.

In Nederland zitten we ook niet stil, straks is er weer een superbingo in Nieuwe Pekela. Er zijn meer dan 400 bolchrysanten verkocht en menigeen heeft genoten van de heerlijke zelfgemaakte jam.

Al met al hebben de bingo 2021 + de bloemen en jam actie in totaal ca. € 4000,– opgebracht.

 

We willen alle donateurs enorm bedanken voor hun bijdrage en mede namens de mensen in Mozambique u een gezegend Kerstfeest en een vredevol 2023 toewensen.

 

Het team van de Stichting Madre Rosetta

Teun Bakels (erevoorzitter)

Bernard Meulman

Ferdinand de Grijs

Ricky v.d. Aker

Godelieve Pieper

Rita Arends

Tinie van Eys

 

Collecte Madre Rosetta

 

In het weekend van 4 en 5 februari wordt de jaarlijkse collecte voor Madre Rosetta gehouden.

Zoals eerder gemeld zijn er vanwege de hoge energieprijzen tot 1 april maar twee vieringen in een weekend. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deze te bezoeken maar toch bij willen dragen aan deze collecte, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op

 

NL13 RABO 0319 0300 08 t.n.v. Stichting Madre Rosetta, Oude Pekela.

 

Obrigada- Harteljik dank!

 

Deel dit artikel