Afscheid nemen: pastor Bernard Buit

 

Het vertrek van een pastor als gevolg van een andere benoeming in ons bisdom is voor een parochie altijd een ingrijpende gebeurtenis. Maar het is iedereen bekend dat pastores, na een aantal jaren in een parochie werkzaam te zijn geweest, elders  een andere benoeming kunnen krijgen. Bovendien is de situatie in ons bisdom zodanig dat twee fulltime priesters in één pastoraal team niet houdbaar is, als er op andere plekken vacatures zijn. Zo wacht er op pastor Bernard Buit een nieuwe pastoorsbenoeming in de Immanuelparochie in Zuid-Oost Drenthe, waarmee we hem van harte feliciteren en veel succes, inspiratie en werkplezier toewensen. We zijn druk bezig met het organiseren van zijn afscheid.

Tevens hebben we afscheid moeten nemen van het parochiebestuur. Begin maart heeft het bestuur haar ontslag ingediend bij de bisschop omdat met ondergetekende “de bestuursstijlen dusdanig ver uit elkaar liggen dat langer samenwerken niet meer tot de mogelijkheden behoort.” Ook dat is voor een parochie een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis. En dit  bestuur heeft lange tijd veel waardevol werk verzet voor deze geloofsgemeenschap. De bisschop heeft besloten het ontslag van het parochiebestuur te aanvaarden en een interim-bestuur te benoemen. Dit interim-bestuur zal de komende maanden de overdracht en lopende zaken ter hand nemen en nieuwe bestuursleden zoeken.  Hopelijk kan mgr. Van den Hout binnen niet al te lange tijd een voltallig nieuw parochiebestuur benoemen.

 

Inmiddels wordt er ook hard gewerkt aan de opvolging van pastor Buit. Wanneer we hierover iets bekend kunnen maken is op dit moment van schrijven nog niet te zeggen. Maar dit zal ongetwijfeld via onze wekelijkse Nieuwsbrief, mededelingen bij de vieringen en hier in Rots en Bron gebeuren. Voor nu: blijf verbonden, blijf betrokken, want we hebben elkaar in onze parochie in deze tijd hard nodig.

 

pastoor Albert Buter

 

 

Deel dit artikel