AFSCHEID…

 

  Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan!

Het moment van gaan is gekomen, nu de bisschop mij heeft benoemd voor de H. Vitusparochie van Leeuwarden en omstreken.

Na zeven jaar in Oost-Groningen is het tijd voor een nieuwe plek. Helemaal nieuw is Leeuwarden voor mij niet. Een kwart eeuw geleden heb ik er een jaarlang stage mogen lopen.

Sindsdien is er natuurlijk veel veranderd. De ontwikkelingen in de parochies gaan snel.

Als ik terug kijk op de afgelopen jaren in de geloofsgemeenschappen van Oost-Groningen, dan vallen een paar dingen op.

De laatste resten van de volkskerk zijn verdwenen. Je merkt het bijvoorbeeld bij uitvaarten. Voor de ouder-wordende generatie van nu, is het geen vanzelfsprekendheid meer om vanuit de kerk afscheid te nemen. Eerder was dit al het geval bij doop en huwelijk.

De groep betrokken Rooms-Katholieken wordt steeds kleiner.

Enerzijds is het jammer en verontrustend. Het heil dat de Kerk probeert te bemiddelen is er voor iedereen. We zijn als Kerk in beginsel een brede volkskerk. Deze functie lijkt te verdwijnen. Anderzijds biedt de nieuwe situatie kansen om – misschien minder plaatsgebonden – met nieuw élan kerkgemeenschap te blijven.

De fusie van 2014 heeft veel teweeg gebracht.

Je ziet door alles heen dat er meer contacten komen tussen de vijf geloofsgemeenschappen. Veel activiteiten worden nu meteen parochiebreed opgezet. Zo bleken de themajaren over Barmhartigheid en Rentmeesterschap, goede kapstokken om inhoudelijk met ons geloof bezig te zijn.

Dat er tot op zekere hoogte tijd is om je niet alleen bezig te houden met crisispastoraat en uitvaarten, maar ook met katechese enz., is zeker één van de mooie kanten van het pastoraat in Oost-Groningen.

Naar best vermogen, met vallen en opstaan, heb ik geprobeerd om in de afgelopen jaren onder u als ‘pastoor en pastor’ werkzaam te zijn.

Ik dank u allen voor alle goede contacten en samenwerking.

Heel positief kijk ik terug op de samenwerking met collega’s George Kerdijk en Bernard Buit pr.

In onze tijd is een goed functionerend pastoresteam essentieel om het parochiepastoraat gestalte te geven.

Bijzonder blij ben ik dat er meteen een geschikte opvolger is benoemd. Bij de pastores Buter en Buit is de parochie in goede handen.

Van harte wens ik u allen alle goeds.

 

Pastor Bert van der Wal

 

 

Deel dit artikel