As is verbrande turf

 

“Als ik dat geweten had, dan had ik het wel anders aangepakt.”

“Als ik ergens anders was geboren, dan had mijn leven er heel anders uitgezien.”

“Als ik …”

Soms hoor je wel eens van deze uitspraken en een bekende reactie is dan: “As is verbrande turf”. Achteraf gezien is het makkelijk praten. Het is een dooddoener, een nietszeggende opmerking of argument om een discussie stil te leggen. “Als de hemel valt, zijn we allemaal dood” is er ook zo een. Je kunt er niets mee.

Is as wel verbrande turf? Nee hoor. Eind februari vieren we weer Aswoensdag. Dan blijkt dat as helemaal geen verbrande turf is, maar verbrande palmtakken van vorig jaar. De palmtakken die we een plek gaven in ons huis, herinnerden ons een jaar lang aan de Heer. Hij is de Levende die ons wil maken tot nieuwe mensen.

Ondertussen zijn de palmtakken dor en bruin geworden. Ze verwijzen niet langer naar ‘nieuw leven’, maar doen ons stilstaan bij wat dor en droog is in ons bestaan. Zo is as het beeld geworden van de vergankelijkheid van het leven: van de ervaring dat alles uiteindelijk ooit sterft of kapot gaat. Op het eerste gezicht geen aangename gedachte.

Maar de as van palmtakken kan ook spreken van een warme belofte en een smeulende, nieuwe toekomst, van nieuwe vruchtbaarheid. Die as kan ons ertoe aanzetten om 40 dagen lang stil te staan bij wat voor ons écht belangrijk is in het leven. En om 40 dagen lang afscheid te nemen van iets wat ons verhindert om daar goed zicht op te krijgen. Dat kan eten zijn of alcohol of die vermaledijde e-mail of telefoon. Veertig dagen lang oefenen in een leven zonder of een leven met minder.

Op Aswoensdag worden we getekend met een askruisje. Want: stof zijn wij en tot stof zullen wij wederkeren. Wij zijn als stofjes: nietig en klein. Toch vindt God ons de moeite waard.

Groot is Zijn liefde voor ons. Hij gaf ons levensadem en Hij wil ons telkens weer nieuwe levenskansen geven.

De as van palmtakken is geen dooddoener, maar een levengever. En daarom mogen we bidden: God, laat uw levensadem, uw Geest van leven over ons komen. Herinner ons aan het water van ons doopsel, aan onze roeping om te leven als Uw kinderen. Help ons zo om ons voor te bereiden op het feest van Pasen, het feest van nieuw leven, het feest van de verrijzenis van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

 

pastoor Albert Buter

 

Deel dit artikel