Bedankbrief Madre Rosetta

  

                                 

    Voor alfabetisering van kansloze meisjes in Maputo (Mozambique).                            

                                  

 

Groningen, 8 december 2021

Beste heer, mevrouw,

In 2021 is voor het tweede jaar op rij de hele wereld en dus ook Nederland beïnvloed door het Coronavirus en haar mutaties. Het doet ons beseffen dat we ons leven anders moeten gaan inrichten. Ook voor Mozambique heeft de pandemie grote gevolgen (gehad). Een deel van het jaar hebben de leerlingen alleen thuis kunnen studeren. Vanwege Corona werd onderwijs gegeven in kleinere groepen, gesplitst over een vroeg middagprogramma en een laat middagprogramma. Op de foto ziet u leerlingen bezig met de extra vakken die ze krijgen aan het eind van dit schooljaar in november: handwerken, knutselen, naaien, passen, meten, de naald hanteren.

 

De leerkrachten zijn opnieuw druk doende met de herprogrammering van de Alfabetiserings-opleiding veroorzaakt door de beleidswijziging van het Mozambikaanse Ministerie van Onderwijs. Voorheen duurde de opleiding 3 jaar, kortgeleden moest het programma tweejarig worden gemaakt. Komend jaar gaat het onderwijs vier jaar duren.                           In het eerste jaar start de alfabetisering met de klemtoon op klanken en symbolen, vanwege het verschil tussen de thuis gesproken taal en de onderwijs-/voertaal “Portugees”.            Voor het bepalen van het niveau van de leerlingen worden instaptoetsen ontwikkeld voor het reeds begonnen eerste en tweede leerjaar. Onze Stichting maakt de extra nascholing van de leerkrachten financieel mogelijk. Ook wordt geprobeerd voldoende schoolboeken te krijgen voor het nieuwe studiejaar dat in januari 2022 gaat beginnen.

 

Dit jaar zijn twaalf kandidaten geslaagd voor de kleuterleidster-opleiding, welke door een externe onderwijsinstelling wordt verzorgd. Zij zijn daarmee na de Alfabetisering-opleiding toegerust voor een baan. De geslaagden geven aan dat zij, dankzij deze opleiding, anders omgaan met hun eigen kinderen en dat ze nieuwe kennis doorgeven aan hun buurvrouwen.

 

Via een extra donatie is in november de noodzakelijke restauratie van het dak van het Alfabetiseringscentrum gerealiseerd; juist op tijd om de tropische stortbuien te weerstaan.

 

Tenslotte probeert de Stichting via de zusters ondersteuning te geven aan hun collega’s in de provincie Cabo Delgado in Noord-Mozambique waar de vele oorlogsvluchtelingen -vooral vrouwen en kinderen- uit het noorden in kampen worden opgevangen. (zie foto)

 

De Stichting Madre Rosetta blijft de situatie nauwgezet volgen  en houdt contact met de zusters in Maputo via haar contactpersonen. De donaties, collectes en acties zijn dan ook zeker nodig en wel besteed.

 

Obrigado! – Dank u wel!

Het Bestuur van de Stichting Madre Rosetta wenst u een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig 2022

Deel dit artikel