Benoemingen in het bestuur

Benoemingen in het bestuur

Op verzoek van het parochiebestuur heeft onze bisschop Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout  mevrouw G. (Geertruida) Drenth benoemd tot  lid  van het parochiebestuur. Tevens heeft de bisschop mevrouw I.J.M. (Ingrid)  Schröder benoemd tot lid van het parochiebestuur in de functie van secretaris.

Op verzoek van het parochiebestuur heeft de bisschop per 29 oktober 2019 eervol ontslag verleend aan de heer H (Hans) Meihuizen als lid van het parochiebestuur in de functie van secretaris.

Onze bisschop bedankt de heer Hans Meihuizen voor het werk dat hij heeft verricht voor onze parochie. De bisschop wens de nieuwe leden van het parochiebestuur veel zegen toe bij hun werkzaamheden ten behoeve van de parochie.

Namens het parochiebestuur,

Annelien de Winter

Woord van dank

In onze vergadering van november hebben we op een passende wijze afscheid genomen van Hans Meihuizen als secretaris van het parochiebestuur. Een aantal jaren heeft hij zich ingezet voor onze parochie en hebben we gebruik mogen maken van hun zijn talenten. Als dank hiervoor kreeg hij een aandenken van onze parochie in de vorm van een ingelijst Norbertuslogo en een cadeaubon.

Namens de gehele parochiegemeenschap hartelijk dank en alle goeds toegewenst!

Namens het parochiebestuur,

Annelien de Winter

Deel dit artikel