Cultuurschatten van de Willibrorduskerk te Sappemeer: Goddelijke Graffiti

 

Als u de verleiding weet te weerstaan om zo snel mogelijk de kerk binnen te stormen kijk dan eens rond in het torenportaal. Naast de gebrandschilderde ramen is hier ook een aantal inspirerende muurschilderingen te zien die bij de restauratie in 2005 onder de witte verf vandaan kwamen.

 

Kapel

Met de toegang tot de koorgalerij.

“Wee die hier niet schreien zoude, die het grievend leed aanschouwde, dat Maria`s ziel verscheurt. Geef, O Moeder, bron van liefde, dat ik voele wat U griefde, dat ik met U mede klaag.

Anno 1904”

Mariakapel (voormalige doopkapel)

Met de gebrandschilderde ramen van engelen die de drie goddelijke deugden uitbeelden. Namelijk geloof (fides) op de banderol staat ‘Nescia falli’ (onbreekbaar), hoop, met op de banderol ‘Nescia flecti’ (onbuigzaam) en liefde  met: ‘Nescia scindi’ (onscheurbaar). Iedere dopeling en gedoopte wordt zo bij het betreden van de kerk aan de Christelijke grondhouding herinnerd. Op de muurschildering staat geschreven: “Gaat dan, leert alle volkeren en doopt hen in den naam des Vaders, des Zoons en des H. Geestes.” (Doopformule uit Mathias 28:19)

 

Toegangsdeur kerk

De Griekse letters alfa en omega met in het midden het Christusmonogram. Daarboven staat: “Waarlijk niets anders, dan het huis Gods en de poort des Hemels, Genesis XXXVIII”

Galerij zangkoorzolder

Eenmaal binnenin de kerk ziet u tegen de galerij van de koorzolder de tekst; “Dominum in chordis et organi Ps CL Vs IV ” (Loof de Heer met gezang en orgelklanken, Psalmen 150.IV, vrij geïnterpreteerd).

 

Altaar Willibrorduskerk Sappemeer

Deel dit artikel