Cursussen van de Bonifatius Academie

 

 

Groningen, 22 december 2020

 

Aan alle geïnteresseerden in de cursussen van de Bonifatius Academie,

 

Het is nog net advent, we leven ‘in verwachting’, in de hoop op wat komen mag. Dat geldt voor een voorspoedig verloop van de pandemie. Dat geldt voor het ‘aloude verlangen’ naar het ontmoeting met God, die komt in een voerbak, kwetsbaar en klein in een baby. Een baby die de afstand tussen hemel en aarde even gemakkelijk overbrugt als de anderhalve meter die ons van elkaar scheiden. Hoop waarvan je hoopt dat die besmettelijker is dan welk virus ook.

 

 

We willen u dan ook een Zalig Kerstmis wensen

en alle goeds voor 2021.

 

Namens de docenten en de dienstverlening van het bisdom,

 

 

Piet Timmermans, studiesecretaris.

 

 

De Bonifatius Academie ziet 2021 hoopvol tegemoet. Voor het nieuwe semester bereiden we vijf aantrekkelijke nieuwe cursussen voor.

Hier een vooraankondiging. Hopelijk gaat het lukken om de lessen ‘veilig en ongestoord door maatregelen’ te geven. We moeten  helaas nog een slag om de arm houden, u begrijpt dat.

 

Onze goede voornemens:

Het Lentesemester van 2021 loopt van de eerste lesdag op 6 maart tot en met de afsluitende lesdag op 29 mei.

 

 

Architectuur – Kunst – Ruimte voor liturgie

Docent Prof. dr. Sible L. de Blaauw

 

Kunst- en architectuurhistoricus Sible de Blaauw ontsluit voor ons de geheimen, de betekenis, van Godshuizen vanaf het begin van het Christendom tot aan de dag van vandaag. Hij neemt ons mee langs de eerste kerkgebouwen via Iconische Godshuizen naar onze eigen kerken in Noord Nederland van nu en straks. Deze lessen kunnen niet goed online gegeven worden. Mocht er onverhoopt voor de eerste lessen geen groen licht zijn dan proberen we deze naar later te verschuiven.

 

Basiscursus Sacramenten.

Docent: Bisschop van de Hout.

 

De zeven sacramenten zijn momenten om Christus te ontmoeten en onze relatie met Hem te versterken. Waarom zijn het er zeven? Waarom zijn het deze momenten? Hoe zijn ze verbonden met ons geloof, de Bijbel, Jezus Christus en de kerk? Welke inhoud en betekenis geven ze daaraan? Dat zijn de vragen van deze vijfde basiscursus.

Is het voor u de eerste basiscursus waar u aan meedoet dan is dat geen bezwaar. Volgend semester begint de cyclus van voren af aan, u kunt ‘instappen’ wanneer u wilt. We gebruiken voor alle basiscursussen het boek ‘Geloof onder woorden’ dat u bij opgave kunt bestellen bij het bisdom.

 

 

De sociale leer van de kerk

Docent: Drs. Agda Wachter MSc.

 

Binnen de kerk is altijd nagedacht over hoe mensen met elkaar zouden moeten leven. Dat was voor Jezus belangrijk en ook voor ons is dat zo. In de loop van eeuwen hebben de mensen van de kerk op allerlei plaatsen mee vormgegeven aan de manier van leven. Het nadenken daarover zijn we in de vorige eeuw ‘de sociale leer van de kerk’ gaan noemen. Hele toepasbare principes die ons helpen om als gelovige mensen ons steentje bij te dragen aan de samenleving waarvan we deel uitmaken. En hoe werkt dat in Nederland anno straks? Vanuit haar beroepservaring in de zorg, het onderwijs, de gemeentepolitiek en de bestuurs- en veranderkunde geeft Agda Wachter een unieke inkijk in hoe we een ‘kerk naar buiten’ kunnen worden.

Franciscus

Docent: Drs. Peter Vermaat

 

Als verteller en theoloog heeft Peter Vermaat alles met Francesco, Franciscus van Assisi. Een mens die koos voor de armen en de armoede. ‘Hij was een dromer die hield van mens en schepping, maar bovenal van God. Hij wilde Christus navolgen. Daarom koos hij voor de armoede, was jaloers als iemand armer was, dan hij.’ Over de betekenis van Franciscus voor toen en voor onze tijd. Over God dienen en mensen dienen. Het is niet toevallig dat onze Paus koos voor deze naam.

 

Communicatie

Moderator: Drs. Lammert de Hoop, diverse docenten.

 

Of het door de crisis komt of dat we er gewoon aan toe waren, er komt een nieuwe manier van communiceren op ons af. Door middel van video en andere vormen van presenteren worden we als parochie, als kerk, op hele nieuwe manier zichtbaar. Diverse professionele gastdocenten uit de wereld van de media zullen ons op nieuwe ideeën brengen. Een cursus voor iedereen die als vrijwilliger of beroepskracht voor kerk- en geloofscommunicatie actief is.

Zodra het programma en docenten bekend zijn zullen we het u melden.

 

 

Voorlopig aanmelden?

Voor de planning is het behulpzaam om alvast te weten wie er interesse heeft om deel te nemen. Meldt u zich daarom nu vast als geïnteresseerde aan, dan blijft u van alles op de hoogte. Stuur a.u.b. een mailtje naar l.winter@bisdomgl.nl

 

Meer informatie: www.bonifatiusacademie.nl

 

 

 

Deel dit artikel