Eerste Eucharistie Viering met onze bisschop

 

Een dag na de aankomst van St. Nicolaas in de lage landen, werd onze geloofsgemeenschap St. Vitus in Winschoten verheugd met de komst van Bisschop Mgr. Ron van den Hout. Het was de eerste keer dat de Bisschop voorging in onze kerk. Een verrassing, die helaas door het coronavirus was uitgelokt, i.v.m. het uitstellen van bepaalde vieringen.

Door de bisschop werden we uitgenodigd onze talenten te gebruiken en niet te verstoppen totdat de Heer weer komt! Ook al heeft de een wat meer dan de ander, gebruik die, die je hebt ontvangen.

Na de dienst werd eenieder op het kerkplein begroet en een goede Zondag toegewenst.

 

® rudy de boer

 

Deel dit artikel