Even helemaal niks…

 

“Hèhè, even helemaal niks. Pap, kom je? Hier heb ik echt zin in in.” U hebt deze reclame van PrijsVrij Vakanties met een klein meisje en haar vader vast voorbij zien komen. Voor velen van ons breekt deze periode hopelijk weer aan. Even helemaal niks. In onze parochie even een periode met wat minder vergaderingen en voor wat de vieringen betreft ook een vakantierooster.

Het parochiebestuur heeft eind juni uiteraard nog gewoon vergaderd en heeft de lopende zaken met betrekking tot het Gebouwenbeleid en de financiën besproken. Zo staan de taken van het parochiebestuur dan ook beschreven in het Algemeen Reglement van het Bestuur van een Parochie (ARBP): “Het kerkbestuur – ook te noemen het parochiebestuur – bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en van hetgeen de

bisschop daarover bepaalt. (…) Het kerkbestuur heeft voorts als taak samen met de pastorale raad/parochievergadering de pastoor, andere priester(s), diaken(s) en pastoraal werker(s) te adviseren over pastoraal beleid.”

En dan kan het gebeuren dat er vlak voor de vakantie vanuit het parochiebestuur even weinig te melden is. Dat wil overigens niet zeggen dat er in onze parochie niets gebeurt, integendeel. Met vreugde stellen we vast dat er heel erg véél gebeurt. In de diverse geloofsgemeenschappen worden bijeenkomsten georganiseerd om de onderlinge binding te versterken: van brunch tot barbecue en van koor voor de kinderen tot koffieochtend voor de ouderen.

Na de vakantie gaan we u ongetwijfeld weer vermoeien met gebouwenbeleid en financiën. In de komende weken hopen we contact te hebben met de Antea-groep over hun definitieve taxatierapport van al het onroerend goed in onze parochie. Samen met de gebouwencommissie zullen we na de vakantie het definitieve Gebouwenbeleidsplan voor de komende jaren kunnen vaststellen en zullen we dat weer aan u presenteren. Hoe, waar, wat en wanneer, dat zullen we u later berichten, want eerst breken de vakantiemaanden aan.

We wensen u allen een mooie ontspannende tijd, of u nou thuisblijft of op vakantie gaat. Een citaat van Jezus over vakantie hebben we niet kunnen vinden, dan maar van de Chinese wijsgeer Confucius: “Waar je ook naar toe gaat, ga met heel je hart.”

 

Het parochiebestuur

Deel dit artikel