Franciscus, bedankt!

 

Het gebeurde in 1223 in een klooster in het Italiaanse Greccio, dat Franciscus opdracht gaf een kerststal te bouwen. Hij wilde, zoals geformuleerd in zijn levensbeschrijving “de herinnering oproepen aan het Kind dat in Bethlehem geboren was, en zo goed mogelijk met eigen ogen de pijnlijke en behoeftige omstandigheden zien waaronder het Kind te lijden had, hoe het daar in een kribbe op stro lag tussen een os en een ezel.” Het was de start van iets nieuws en de franciscanen verspreidden deze nieuwe uitbeelding van de geboorte van Jezus over heel Italië.

Inmiddels staan in veel van onze huizen en kerken ook kerststallen met de heilige familie Jezus, Jozef en Maria, herders, koningen en natuurlijk de os en de ezel. Soms gebutst en beschadigd door jarenlang gebruik. De traditionele kerststal wordt gekoesterd in veel gezinnen en kent vaak een lange familiegeschiedenis.

Toch is de kerststal een merkwaardige samenstelling van de geboorteverhalen van Lucas en Matteüs. De herders en de koningen (magiërs) komen tezamen in het evangelie helemaal niet voor en voor de os en de ezel moeten we zelfs te rade gaan in het Oude Testament bij de profeet Jesaja. Bij mijn kerstgroep zit zelfs een doedelzakspeler (zie foto). Die ben ik in geen enkel kerstverhaal tegengekomen, maar toch is zijn aanwezigheid logisch verklaarbaar. Wilt u weten waarom? Ik zal het u vertellen in mijn kerstpreek.

Onze kerststallen zijn romantische voorstellingen geworden van de geboorte van Christus. Van het grote wonder dat God in Jezus onder ons heeft gewoond. Franciscus wilde met zijn allereerste kerststal uitbeelden dat God zich laat zien in het kwetsbare, in het kleine en onaanzienlijke. Daar waar de heilige ook zelf zijn leven aan had gewijd. Dennengeur zal er in de stal niet zijn geweest. Het gezang van de engelen zal de stank en de kou niet verdreven hebben. En het doordringende geluid van de doedelzakspeler, laten we het daar maar helemaal niet over hebben (dat komt wel in de kerstpreek).

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Mede namens pastor Bernard Buit een Zalig Kerstfeest! God geboren onder ons, dáár gaat het om. Franciscus, bedankt!

 

pastoor Albert Buter

 

Deel dit artikel