Gefeliciteerd

Tijdens de eucharistieviering op zaterdag 22 oktober hebben Theodorus Johannes Sibon en

Nathalie Johanna Geertruida Hovingh Gods zegen gevraagd over hun verbintenis. Elk ontstaken ze een kaars met de naam en geboortedatum van de ander en samen de kaars van de Engel van de Liefde. Daarbij spraken zij uit: “God onze Heer, wij beloven voor elkaar als een engel te zijn die de vreugde met de ander deelt in zalige periodes en die troost en steun zal bieden in moeilijke tijden. (…) Wij vragen in alle eenvoud om Uw zegen.” Wij feliciteren Theo en Nathalie van harte en wensen hen alle geluk en liefde met elkaar.

 

 

   

Deel dit artikel