Heilige van de maand Mei

 

In deze rubriek beschrijven we maandelijks het heiligenleven van een van de vele heiligen die onze kerk kent. Dit keer de heilige Isidorus van Sevilla, Aartsbisschop en kerkleraar. Zijn gedachtenis wordt gevierd op 4 april.

 

Isidorus werd omstreeks het jaar 560 bij Sevilla in Spanje geboren uit een gezin van vijf kinderen. Nadat zijn vader gestorven was, werd hij door zijn broer Leander opgevoed.

Hij geldt als de voornaamste man van de Spaanse kerk van zijn tijd. De mensen wilden zijn heilzame leer kennen en de wonderen zien die hij in naam van de Heer deed: de zieken werden van hun kwalen genezen en hij genas allen door de kracht van God die van hem uitging. Hij stond bekend om zijn uitgebreide kennis en zijn bestuurlijke kwaliteiten.

 

Vele wetenschappelijke werken heeft Isidorus bijeen weten te brengen en deze gegevens gebundeld tot een geheel. Verder schreef hij van alles over godsdienst, wereldgeschiedenis, de wetten, geneeskunde, planten, hiërarchie, aardrijkskunde, krijgskunst, akkerbouw, kleding, theater en de ‘Chronica Majora’,waarin de jaren vanaf de schepping der wereld tot het jaar 615 inhoudelijk beschreven worden. Alle kennis die hij bezat werden door hem op papier gezet. Een indrukwekkend werkstuk voor die tijd.

 

Isidorus had de leiding over verschillende concilies in Spanje (619 te Sevilla en in 633 te Toledo) die bekendheid kregen door hun wijze bepalingen. Vele scholen en bibliotheken werden door hem in het leven geroepen, zodat een betere opleiding voor de priesters kon ontstaan.

Bijna veertig jaren heeft hij de kerk van Spanje geleid en zijn levenswijze was bijzonder nederig en in vereniging met God.

 

Op 4 april 636 is hij gestorven. Hij werd begraven in de dom van Sevilla, maar sinds 1063 bevindt zijn graf zich in Leon (Noord-Spanje). Koning Ferdinand I liet zijn lichaam overbrengen. Vijf dagen later stierf deze koning in de dom van Leon.

 

In het jaar 1598 werd Isidorus door paus Clemens VIII (1592 – 1605) heilig verklaard en in het jaar 1722 werd hij door paus Benedictus XIII (1724 – 1730) verheven tot kerkleraar.

 

In het jaar 1998 werd hij door paus Johannes Paulus II benoemd tot patroon van de internetters.

De moderne verkondiging van het geloof.

 

 

Deel dit artikel