Heilige van de Maand Augustus Dominico de Guzmán

 

In deze rubriek beschrijven we maandelijks het heiligenleven van een van de vele heiligen die onze kerk kent. Dit keer de heilige Dominicus, orde stichter van de Dominicanen. Zijn feestdag vieren we op 8 augustus.

Dominico de Guzmán werd op 24 juni 1170 in het Zuid-Spaanse Caleruega (Castilië) geboren als zoon van een adellijke familie.

 

Toen Dominicus´ moeder Johanna (de zalige Juana van Aza) in het voorjaar van 1170 zwanger was, had zij een verontrustende droom waarin zij de vrucht in haar schoot zag. Johanna zag echter geen baby maar een kleine zwart-wit gevlekte hond met een vlammende toorts in zijn muil. Verontrust door dit voorteken zocht zij de nabije benedictijnerabdij van Silos, langs de weg naar Compostela, op, waar de heilige abt Dominicus een eeuw geleden als hervormer had geleefd. Daar kreeg zij opnieuw een visioen dat ditmaal verduidelijkt werd door de heilige Dominicus zelf.

 

Haar nog ongeboren zoon zou later een beroemd prediker worden, iemand die, zoals de hond met de toorts, de wereld in brand zou steken – niet met vuur, maar met de gloed van zijn prediking. De fakkel of toorts is namelijk een verwijzing naar het vuur van de heilige Geest of het vuur van de liefde. In het evangelie volgens Lucas (Lc 12, 49) zegt Jezus: ‘Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!’. 

 

In de zomer van 1170 zag Dominicus dan het levenslicht, zijn moeder vernoemde hem uit erkentelijkheid naar de heilige Dominicus van Silos.

Hij studeerde in Palencia en rond 1195 werd hij kanunnik van de kathedraal van Osma.

 

Tijdens één van zijn reizen naar Rome maakte hij in Zuid-Frankrijk kennis met de leer van de Albigenzen. In 1206 kreeg hij van de paus een missietaak in de Languedoc en door zijn ascetische levenswijze en aanstekelijke preken wist hij vele ‘ketters’ te overtuigen.

 

In het jaar 1215 stichtte Dominicus in Toulouse samen met enkele geestverwante priesters de Orde der Dominicanen, beter gekend als Predikbroeders (`Ordo Fratrum Praedicatorum´, afgekort: OP).

 

Tijdens een missiereis stierf de heilige Dominicus Guzman op 6 augustus 1221 te Bologna. Paus Gregorius IX verklaarde hem op 3 juni 1234 heilig. Zijn graf bevindt zich in de San Domenico te Bologna.

 

Deel dit artikel