Heilige van de maand de Heilige Agnes

Op 21 januari viert de kerk het feest van de Heilige Agnes, zij stierf in Rome als 13-jarige martelares voor haar geloof in het jaar 304.

 

Agnes zou op dertienjarige geweigerd hebben zich te verloven met verschillende jonge mannen die om haar hand vroegen. Ze zei al verloofd te zijn met Christus. Toen ze weigerde te trouwen met de zoon van de stadsprefect Sempronius, veroordeelde deze haar ter dood. De Romeinse wet stond het executeren van jonge meisjes echter niet toe, waarop Agnes door de straat werd gesleept. Volgens de overlevering zou het haar van Agnes zijn gaan groeien toen ze bad tot God. Het haar zou zo hard gegroeid zijn dat het haar naakte lichaam bedekte. Verder zouden alle mannen die probeerden haar te verkrachten op slag blind zijn geworden. Toen de mannen Agnes achter wilden laten om te sterven, werd ze op een brandstapel gezet. Het hout zou echter geen vlam hebben willen vatten waarop een officier haar zelf zou hebben gedood door een zwaard in haar keel te steken. De jonge martelares zou door haar ouders begraven zijn aan de Via Nomentana waar zich vervolgens een catacombe ontwikkelde. Acht dagen na haar dood zou Agnes aan haar ouders verschenen zijn met een sneeuwwit lam aan haar zijde.

 

Agnes is de beschermheilige van de verloofde paren, van jonge meisjes, maagden en van slachtoffers van seksueel misbruik. Sint-Agnes wordt genoemd in het voornaamste Eucharistisch gebed van de Rooms-Katholieke Kerk.

Naar Sint Agnes werden ook zusterkloosterordes, de “Agnieten”, genoemd, die ontstonden rond het begin van de 15e eeuw. Deze zusterordes verenigden zich in het convent der susteren van Sinte Agnieten. Tegenwoordig komt de naam Agnieten veelvuldig voor in de aanduiding van kapellen, christelijke scholen en straatnamen.

De naam Agnes komt uit het Grieks (van hagnē (ἁγνή), dat zuiver betekent) maar lijkt op het Latijnse woord voor lam (agnus). Op haar feestdag zegent de paus altijd twee lammetjes uit de trappisten-abdij Tre Fontane die op Witte Donderdag worden geschoren; deze gewijde dieren zorgen voor wol. Vaak wordt Agnes ook met een lam afgebeeld.

 

St. Agnes aan een kloosterdeur te Deventer

Deel dit artikel