Heilige van de maand: H. Bonifatius

 

In deze rubriek beschrijven we maandelijks het heiligenleven van een van de vele heiligen die onze kerk kent. Dit keer de Heilige Bonifatius, martelaar en bisschop. Zijn gedachtenis wordt gevierd op 5 juni. Bonifatius is de patroon van ons bisdom Groningen-Leeuwarden.

Wynfried werd geboren in 674 in Exeter, Engeland als zoon van een Angelsaksische vorst. Hij volgde zijn opleiding in de Benedictijnerabdij van Nurling en werd in 705 tot priester gewijd, waarbij hij de naam Bonifatius koos, ‘Hij die goed doet’. Hij werd hoofd van de kloosterschool en maakte naam als leraar, exegeet, en historicus.

In 715 vertrok Bonifatius naar Holland om te gaan prediken voor de Friezen. Hij werd met vreugde ontvangen door Willibrordus in Utrecht. Ze preekten samen in Friesland, maar deze eerste reis werd een mislukking. Later zond Paus Gregorius II hem vanuit Rome als missionaris naar het oosten van het huidige Duitsland, waar hij kerken en kapellen bouwde en kloosters stichtte. In 732 werd hij door Paus Gregorius III benoemd tot aartsbisschop van het hele Germaanse missiegebied met zetel in Mainz.

Hij riep de hulp in van vrouwen uit eigen vader- land om het bekeringswerk van de Saksen en de Friezen te ondersteunen. Hij stichtte kloosters en kreeg toestemming om bisdommen te stichten en organiseerde tal van kerkelijke synoden.

Na de dood van Karel Martel, opvolger van Pepijn die hij tot koning zalfde, vroegen diens zonen hem in 741 de Frankische kerk te hervormen. Hij stichtte de abdij van Fulda, en trok zich hier in 747 terug.

Als Bonifatius bijna 80 jaar oud is, gaat hij met

52 gezellen op reis naar Friesland, waar hij op Pinksterzondag bij Dokkum met een dolk wordt vermoord, nadat een zwaard zijn missaal reeds doorboorde.

Op de plek waar hij het leven liet welde een bron op.

 

Zijn relieken werden door een groepje Friezen die het Christendom wel aanhingen naar de San Salvatorkerk in Utrecht overgebracht. Later werd hij bijgezet in de dom van Fulda, in de schrijn onder het hoofdaltaar.

 

Meer nog dan missionaris was Bonifatius inrichter van kerkelijke structuren in het gebied wat nu Duitsland is. Door de grote binding die hij had met Rome wordt hij wel de architect van het Christelijke West-Europa genoemd omdat hij een groot aandeel had in zowel de grond- vesting van de Kerk in Rome als in de groei naar culturele eenheid van West-Europa. Bonifatius wordt aldus onder de katholieken als groot hervormer en organisator van formaat gezien. Zijn betekenis voor de Christelijke Kerk in Europa is enorm.

 

Bonifatius is de patroon van bierbrouwers, boekhandelaren, kleermakers, transport- arbeiders en vijlenmakers en is tevens de patroon van de bisdommen Utrecht en

Haarlem–Amsterdam.

Deel dit artikel