HEILIGE VAN DE MAAND MAART – JOHANNES A DEO

Op 8 maart gedenkt de kerk Johannes de Deo. João Cidade Duarte werd in 1495 geboren in Portugal uit gelovige ouders. Op 8-jarige leeftijd verdween hij van huis, niemand weet waardoor. Hij belandde in Castilië waar hij werkte als herder. Toen de eigenaar van de kudde hem de hand van zijn dochter aanbood, verdween hij. Hij was niet erg gelovig. Hij vocht als militair in het leger van keizer Karel V in Frankrijk, Hongarije en Turkije. Uiteindelijk kwam hij in Gibraltar waar in een drukkerij Bijbels werden gedrukt. In een visioen ontmoette hij Jezus die hem de naam ‘De Deo’ (Van God) gaf en hem aanraadde naar Granada te gaan. Daar was hij zo getroffen door een preek van Johannes van Avila dat hij al zijn wereldlijke goederen onder de armen verdeelde. Wekenlang liep hij door de stad en smeekte God om vergeving van zijn zonden. Aan zijn mentale gesteldheid werd soms getwijfeld. Om boete te doen, ging hij op waar hij geroepen werd tot de zorg voor armen en (psychisch) zieken in Granada. Hij richtte een Orde van Hospitaalbroeders van Barmhartigheid op en stichtte een hospitaal. Tijdens een brand in het ziekenhuis zou Johannes ongeschonden alle zieken zelf naar buiten te dragen. Hij ontving nooit stigmata, maar wel de doornenkroon uit handen van Maria. Johannes de Deo overleed op zijn vijfenvijftigste verjaardag in 1550, aan de gevolgen van een longontsteking die hij opliep toen hij een jongetje uit het water trachtte te redden. De magistraten van Granada verzamelden zich rond zijn sterfbed en betuigden dank voor het vele dat hij voor armen en zieken van de stad had gedaan. Hij werd in 1690 heilig verklaard.

Johannes de Deo wordt afgebeeld in een bruine pij, met baard en in zijn hand een granaatappel als verwijzing naar Granada. Soms zit er een bedelaar aan zijn voeten. Vaak heeft hij een doornenkroon op. Johannes de Deo is patroonheilige van zieken, ziekenhuizen, verpleegsters, brandweerlieden, alcoholisten en boekverkopers. In Haarlem, Den Haag, Utrecht en ’s Hertogenbosch zijn (voormalige) ziekenhuizen naar hem genoemd.

 

 

 

Deel dit artikel