Help de projectgroep voedselactie 

 

De afgelopen jaren steunt de Caritasinstelling van Norbertusparochie een groep mensen en verstrekt twee keer per jaar een voedselpakket. De vrijwilligers van het projectgroep voedselactie doen weer een beroep op u en vragen u om boodschappen voor de pakketten van juni 2023 mee te brengen naar de kerken. Wij sparen samen de boodschappen over de maanden maart, april mei en een deel van juni om in de tweede helft van juni de mensen die het echt nodig hebben ook weer een ondersteuning met een voedselpakket te geven.

De producten die wij voor de actie vragen staan op een lijst die in alle kerken van onze parochie zichtbaar worden geplaatst. Het gaat om producten die in elk geval een houdbaarheidsdatum tot 1 augustus 2023 weergeven. Denk daarbij aan producten om soep, een Hollandse-, een Indische- of een Italiaanse maaltijd te maken en ook aan jam, pindakaas, hagelslag en natuurlijk iets lekkers als koeken en chocolade. (Zie hiervoor ook de lijst achterin de kerk)

In juni wordt tevens een collecte gehouden voor deze voedselactie. Van de opbrengst van de collecte worden versproducten gekocht die bij de pakketten worden gevoegd.

Ook is het geweldig als u in plaats van de boodschappen een financiële bijdrage wilt geven op bankrekening NL94 INGB 0677 2153 71, t.n.v. Caritasinstelling H. Norbertus, onder vermelding voedselactie.

Ik hoop dat de projectgroep ook voor deze voedselactie weer op uw medewerking en giften kan rekenen.

 

Namens de projectgroep voedselactie Norbertusparochie,

Geuk Wieringa

 

 

Deel dit artikel