Hoogfeest van Hemelvaart van de H. Norbertusparochie.

 

 

Met een leuke en leerzame wandeling op de Garst in Westerlee, onder leiding van een boswachter, begon de dag vroeg met dauwtrappen op dit gebied. Uitleg kregen we over de geschiedenis en gebruiken omstreeks 1568, toen ook de Slag bij Heiligerlee was. Na de wandeling waren we welkom thuis bij de familie Pater in Westerlee, waar we getrakteerd werden op koffie met lekkere verse broodjes en ei. Ook een zeer gezellig samenzijn.

 

Vervolgens naar de St. Joriskerk in Westerlee, waar we voor de Eucharistie werden opgeroepen door de klokkenluider Pastor Buit.

 

Met vele Norbertusparochianen vierden we vervolgens de Eucharistie.

……misschien wel de eerste na plm. 350 jaar, sinds de kerk in de protestantse eredienst werd gebruikt……..

Een gezamenlijk goed en leuk begin van dit hoogfeest.

 

Rudy de Boer.

Nog enkele foto’s

 

 

 

 

Deel dit artikel