Kerkbladen voor de kerken  Raad van Kerken Veendam eo

 

Uitnodiging

Op 21 januari 2024 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen.

Dit jaar bidden we van 21 t/m 28 januari aan de hand van Lukas 10 vers 25-37.

 

het materiaal voor de eek van het Gebed is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkino Faso.

Het thema luidt: “Heb God lief en de naaste als jezelf”. Het is ontleend aan de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan.

Dit thema is door hen gekozen tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso en is samenwerking niet vanzelfsprekend.

Aanvallen die gericht zijn op specifieke etnische groepen vergroten het risico van conflicten tussen gemeenschappen. in de context van deze erbarmelijke veiligheidssituatie worden social, vrede en nationale eenheid ondermijnd.

Toch is er een straaltje hoop te bespeuren tussen de christelijke, islamitische en traditionele religies.

Ook wij herkennen deze problematiek van conflicten tussen geloofsgemeenschappen in ons eigen land en worden wij uitgenodigd om ons te bezinnen als gezamenlijke kerken in onze gebed voor de Eenheid.

De gebedsviering zal gehouden worden op 21 januari in de RK Kerk “Maria ten Hemelopneming” . Aanvang 9.30 uur. Na afloop samenzijn met koffie/thee/limonade.

Voor de kinderen zal er oppas verzorgd worden.

Voorganger in deze viering is de pastoraal werkster van de Norbertus parochie,

Pastor Nellie Hamersma-Sluis.

 

De collecte zal bestemd worden voor de werkgroep “Onbezorgde Dag”. De onbezorgde dag wordt georganiseerd voor o.a. kwetsbare kinderen of verwendag voor jonge moeders, voor zieken en ouderen, kortom mensen die het even nodig hebben om een onbezorgde dag te kunnen beleven.

De werkgroep valt onder de Caritasinstelling Norbertusparochie (PCI) werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties en scholen.

We hopen een inspirerende viering met elkaar te beleven.

Met een hartelijke groet, namens het Bestuur van de Raad van Kerken eo.

Marry van Vliet

Voorzitter

Deel dit artikel