Kerkenactie Amnesty International 2022

 

Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, wordt voor de tiende keer de schrijfactie “Write for Rights” gehouden.

 

Wereldwijd worden er brieven geschreven aan regimes en vaak met effect:

De schrijfacties veranderden levens zoals die van een mensenrechtenverdediger uit Egypte. Hij schreef na zijn vrijlating: “Het enige dat mijn dagen verlichtte en hoop gaf was het nieuws dat mensen nog steeds aan mij dachten en opriepen om mij vrij te laten.”

 

Dit jaar wordt geschreven voor mensen die opgepakt zijn omdat ze gebruik maakten van hun recht op vreedzame demonstratie.

Zoals Dorgalesse Nguessan uit Kameroen.

 

Zij kreeg 5 jaar gevangenisstraf, omdat ze uit zorgen over de armoede in haar land, voor het eerst in haar leven meedeed aan een demonstratie.

 

Tijdens de kerkenactie vragen wij u om een brief te ondertekenen, waarin gevraagd wordt om vrijlating van Dorgalesse.

Met de ondertekening kunt u haar leven veranderen.

 

Hartelijke dank namens de Werkgroep Amnesty Oldambt.

Wij wensen u prettige kerstdagen en een vredig en betrokken 2023!

Deel dit artikel