LEERHUIS STAD & OMMELANDEN PALMZATERDAG 1 april 2023

 

een bezinning dag met als thema

“Lectio Divina”

o.l.v. Chris Fictoor

 

De dag is bedoeld voor iedereen die bewust op weg wil naar Pasen en voor zichzelf behoefte heeft om daar op een bezinnende manier bij stil te staan.

Deze dag wordt gegeven door Chris Fictoor, als geassocieerd lid is hij verbonden aan de kloosterorde van de Karmelieten.

Plaats      :  Emmaüskerk, Ra 4 in 9733 HS Groningen (Lewenborg)

Tijd          :  9.30 (koffie) -15.00 uur

Kosten     : € 10,00 (Brood s.v.p. zelf  meenemen; koffie/thee en soep voor eigen rekening)

 

 

Het Passieverhaal herlezen

 

Thema: Lectio Divina

 

In de monastieke traditie is de eeuwenoude leesmethode ‘Lectio Divina’ een leidraad voor geestelijk leven, als een leeswijze én een leefwijze. Op deze dag herlezen we in de ochtend een deel uit het Passieverhaal op deze manier en gaan daarover in gesprek.

 

’s Middags maken we kennis met de opzet van het nieuwe Passie-oratorium ‘The Last Words’ dat Chris Fictoor schreef en dat in het najaar in première gaat. In dit oratorium wordt het Passieverhaal gecombineerd met teksten van Mandela, Martin Luther King, Bonhoeffer, Titus Brandsma, Etty Hillesum, Gandhi en Krishnamurti.

 

De begeleider van deze dag is Chris Fictoor.

Hij is componist, dirigent, muziekpedagoog en kerkmusicus. Hij was onder meer directeur van het Prins Claus Conservatorium Groningen en bestuurder van beleidsinstellingen op het terrein van Hoger Onderwijs en van Cultuur. Vanuit de stichting Chris Fictoor Foundation verzorgt hij lezingen, trainingen en coaching, vooral over de verbinding tussen muziek en spiritualiteit. De stichting begeleidt verder de ontwikkeling van beginnende muziekprofessionals.

 

Programma

09.30 uur        De koffie staat klaar

10.00 uur        Eerste sessie: Lectio Divina

11.15 uur        Koffiepauze

11.30 uur        Tweede sessie: in gesprek

12.30 uur        Lunchpauze

13.15 uur        Derde sessie: ‘The Last Words’

14.15 uur        Theepauze

14.30 uur        Afsluitende vesperviering

15.00 uur        Einde

 

Informatie: www.leerhuis-stad-en-ommelanden.nl

LEERHUIS STAD & OMMELANDEN

 

Het leerhuis is voor mensen die zich vragen stellen over wat “geloof” te maken heeft met hun leven van iedere dag; voor mensen die zoeken naar inspiratie om zinvol te leven, nu in deze tijd; voor mensen die er behoefte aan hebben om hun zoektocht in het leven met anderen te bespreken.

Informatie: www.leerhuis-stad-en-ommelanden.nl

Opgave: via de contactpersoon of via e-mail: leerhuisstadenommelanden@gmail.com

Telefoon:                 06 17 89 66 73 (dhr. H. Mars)

 

VOORJAARBIJEENKOMSTEN 2023

 

Etty Hillesum

Het is verwonderlijk dat de dagboeken van een jonge vrouw van in de twintig, een meisje haast nog, ons in deze tijd, tachtig jaar later, zo veel te zeggen hebben bij het opnieuw overdenken van wat geloof eigenlijk is en wat een woord als “God” betekent. Zou zij ooit zelf hebben vermoed hoe zij – Etty Hillesum, het “denkend hart van de barak” –  vele jaren na haar vroege dood een gesprekspartner zou worden van postmoderne theologen en filosofen? Toch is dat wat er is gebeurd.  En wij laten ons deze drie avonden door haar bij de hand nemen als we gezamenlijk een keuze uit haar dagboeken en brieven uit de jaren 1941 tot 1943 lezen en bespreken.

 

Begeleider is Just van Es, godsdienstfilosoof. Hij was o.a. docent aan verschillende universiteiten in Nederland en Indonesië, ziekenhuispredikant in Heemstede en predikant in Wassenaar.

 

Data en tijd:       woensdagavond 15 en 22 februari en 1 maart 2023 van 19.30-21.30 uur.

Locatie:                Vincentiusgebouw, Sint Vincentiusstraat 6, 9981 AX Uithuizen.

Kosten:                € 15,00 (excl. koffie/thee).

Opgave:               vóór woensdag 8 februari: riacarpay@gmail.com / 0595 415234 of                                 leerhuisstadenommelanden@gmail.com / 06 1789667.

 

Titus Brandsma: christen zijn in woord en daad.

Hoe maak je als christen in het leven van alle dag de Bijbelse boodschap van “bevrijdend handelen” waar? In drie bijeenkomsten wisselen we over deze vraag van gedachten.

Wij lezen en verkennen enkele teksten uit de bijbel en laten ons inspireren door het leven en het werk van Titus Brandsma die op 15 mei 2022 door paus Franciscus heilig werd verklaard. (De teksten die we gebruiken worden ter plekke uitgedeeld)

Titus Brandsma

                                                                                                                                                                             (1881-1942)

Begeleider is Wil van den Broek, theoloog; zij was lerares, identiteitsbegeleider op RK basisscholen en docent bij de pastorale school van het bisdom.

 

Data en tijd:       dinsdagmiddag 14, 21 en 28 maart 2023 van 14.00-16.00 uur.

Locatie:                Vincentiusgebouw, Sint Vincentiusstraat 6, 9981 AX Uithuizen.

Kosten:                € 15,00 (excl. koffie/thee).

Opgave:               vóór dinsdag 7 maart: riacarpay@gmail.com / 0595 415234 of                                 leerhuisstadenommelanden@gmail.com / 06 1789667.

 

Leesgroep, stimulerend en uitdagend

De bijbel is een bibliotheek vol boeken, verhalen, gedichten en liederen. Die vertolken een zoektocht, gericht op leven, vrijheid en solidariteit, waarbij God met mensen meegaat als een betrouwbare tochtgenoot. Niet almachtig en ver weg, maar juist afgedaald en dichtbij.  In het boek ‘Zo staat geschreven’ heeft de theoloog Franck Ploum bij een aantal teksten een kort commentaar geschreven en verbonden met maatschappelijke en persoonlijke vraagstukken. We zullen delen uit dit boek lezen en in gesprek gaan over wat voor ons herkenbaar is of nieuw en verrassend.

Begeleider is Wil van den Broek, theoloog; zij was lerares, identiteitsbegeleider op RK basisscholen en docent bij de pastorale school van het bisdom.

Data en tijd:       dinsdagmiddag 14 en 21 maart 2023 van 10.00 -12.00 uur.

Locatie:                 tuinkamer bij Willibrorduskerk te Sappemeer

Kosten:                € 10,00 (excl. koffie/thee)

Opgave:          vóór 10 maart bij Els van der Tuin ebmvdtuin@ziggo.nl

of 06 24746649

 

               

Leesgroep, stimulerend en uitdagend.

 

Mensen blijven zich in de loop van hun leven steeds ontwikkelen. Zij maken dingen mee die hun inzicht en mening veranderen. Wij willen samen inspirerende teksten lezen om er daarna over te praten. Kun je in de gelezen tekst iets vinden wat er voor jou toe doet? Wat kwam er op je levenspad en hoe ging je daar mee om? Als je wilt kun je je ervaring delen, maar luisteren is ook goed.

Kunnen bijbelverhalen inspiratieverhalen zijn? Onze keus is gevallen op het boek ‘Het derde testament – de bijbel verder schrijven’ van Loed Loosen S.J. Door aandachtig de teksten te lezen willen we ontdekken wat er staat en wat het betekent voor ons.

Kunnen wij met elkaar in gesprek gaan over hoe óns derde testament er uit ziet?

 

Begeleider:        Wil van den Broek, theoloog; was lerares, identiteitsbegeleider op RK basisscholen en docent bij de pastorale school van het bisdom

Boek:                    € 14,50 – voor wie deze kosten bezwaarlijk zijn, zijn er enkele boeken te leen

 

 

Locatie Winschoten:

Data:                     donderdagmiddag 9 en 16 maart 2023 van 13.30-15.30 uur

Plaats:                  parochiezaal St. Vituskerk Langestraat 75 9671 PC Winschoten

Kosten:                € 10,00

Opgave:               graag vóór 5 maart 2023

Bij:                         Hein Mars, heinelsmars@hotmail.com, 0597 421879

 

 

 

 

Deel dit artikel