Mannenkant en vrouwenkant

         

De mannenkant en vrouwenkant waren respectievelijk de rechter- en linkerzijde van het schip in kerkgebouwen. Tot begin jaren 60 van de 20e eeuw was het in kerken gebruikelijk dat de mannen en vrouwen gescheiden plaatsnamen in de kerkbanken.

 

Dit gebruik is voortgekomen uit een soortgelijk gebruik in Romeinse basilieken, waar men aan de rechterzijde het senatorium of mannenpand vond, waar de belangrijke mannen en eventueel monniken zaten. Ter linkerzijde bevond zich het matronaeum of nonnenkoor. Hier zaten de zusters en belangrijke vrouwen.

 

Hoewel dit gebruik grotendeels opgeheven is, is het nog wel aanwijsbaar. In veel kerken zijn namelijk de vrouwelijke heiligen afgebeeld ter linkerzijde en de mannelijke ter rechterzijde van de kerk. Zo ook in de acht zijramen van de St. Vituskerk, geplaatst in 1936. Hieronder en op de volgende pagina details van de acht ramen.

 

Linkerkant

De Heilige Franciscus van Assisië, die ontdaan van geld en goed, arm en eenvoudig leefde voor de Heer, als een levend evangelie.

Het raam met Franciscus is aan de vrouwenkant. Het raam zit boven de ingang naar de kapel van de Franciscanessen.

 

Rechterkant

De Heilige Vitus, patroon van onze kerk en geloofsgemeenschap. Vitus is om zijn geloof gemarteld. Zie de symbolen; de pot met kokende olie en pek. Men gooide hem voor een leeuw, die hem de voeten likte. Tenslotte stierf hij door de pijnbank; zo kreeg hij de martelaarspalm. De palmtak (overwinning).

 

Linkerkant

De Heilige Lidwina van Schiedam. Zij had een vreselijke lijdensweg, 38 jaar lang.

Zij leefde lijdend met de Heer. De op het raam afgebeelde passiebloem is een teken van Jezus en haar lijden.

 

De Heilige Maria (“een zwaard zal uw moederhart doorboren”); dat heeft de grijze Simeon al tegen Maria gezegd toen Jezus in de tempel werd opgedragen.

 

Maria Magdalena was een zondares, door iedereen verlaten. Jezus heeft zich over haar ontfermd, omdat ze zo’n grote liefde en een groot geloof had.

“Je geloof Maria heeft je gered” De kruik herinnert ons aan de olie waarmee Maria Magdalena Jezus voeten balsemde. Met haar haren droogde ze de voeten van Jezus af.

 

Rechterkant

De afbeelding van de handen van vele vredestichters; Jezus,  Maarten Luther King, bisschop Romero etc. Mensen die steeds blijven zoeken naar de weg van de vrede, zelfs als hun dat zelf soms het leven kost.

 

De Heilige Aloysius, een toonbeeld van zuiverheid en echtheid, levend voor God. De afbeelding van de palmtak is een symbool van de overwinning.

Hij overwon het kwade en deed het goede door Gods genade.

 

St. Martinus. Hij gaf de helft van zijn mantel aan de armen. Geven om anderen te helpen. Op 11 november, zijn feestdag, lopen de kinderen met lichtjes langs de huizen en zingen

o.a. “St. Martinus bisschop”.

Deel dit artikel