Mariabeelden

 

Voor katholieken is Maria de belangrijkste heilige en in zowel de Rooms-Katholieke Kerk als in de Oosters-Orthodoxe Kerk heeft zij een belangrijke rol in het geloofsleven. Maria, dochter van Joachim en Anna en vrouw (of verloofde) van Jozef, met wie ze door de kracht van de Heilige Geest en aangekondigd door de engel Gabriël via een maagdelijke geboorte het leven schonk aan Jezus van Nazareth. Haar leven voor en na de geboorte van Jezus is met mysteries omgeven en wellicht is het daarom dat zij uitgroeide tot een wereldwijd symbool voor vrouw-zijn, liefde, gezin, angst, verdriet, troost en bescherming. Ook inspireerde zij door de eeuwen heen menig kunstenaar tot het verbeelden van haar persoon en werd zo de meest afgebeelde vrouw ter wereld.

 

 

Kerk zijn is Maria zijn,                                                                 
want Maria heet: Moeder van de kerk.
Niet omdat ze grootse dingen heeft gedaan,
– daarvoor was ze te arm van geest
en te eenvoudig van hart –
maar omdat ze God
grote dingen heeft laten doen
in haar leven.
als Maria moeder is van de kerk
dan gaat haar verhaal verder
in haar kinderen.

 

Kerk zijn is Maria zijn:                                                   
is gemeenschap zijn die in haar schoot
leven draagt:
het leven van de Verrezene;
gemeenschap van mensen
die zwanger zijn van Hem,
en hun hele doen en laten
op Hem afstemmen,
zodat Hij kan geboren worden
in onze praktijk van goedheid,
van vrede en gerechtigheid,
van inkeer en inzet.

 

Kerk zijn is Maria zijn:
gemeenschap van mensen                                             
die zich laten bezielen
door de Geest van de Onuitsprekelijke,
die zich inleven in Hem
zodat Hij zich kan uitleven in ons:
En dat heeft niets van doen met man of macht,
noch met berekening of prestatie,
maar alles met de bereidheid
om “Ik zal er zijn voor u”
de rode draad te laten zijn
in denken, doen en spreken.

 

Kerk zijn is Maria zijn:                                                                       
gemeenschap die het leven dat ze draagt
toewijdt aan God
en niet aan eigen eer.
Is ook: Hem zoeken
op momenten dat je Hem kwijt bent,
en aanvaarden dat Hij anders is
dan onze verlangens en dromen.

 

Kerk zijn is Maria zijn:
gemeenschap die aanwezig is
waar het leven feest is,
maar ook waar de wijn op is
en het leven verwatert tot
oppervlakkigheid en leegte.
Is de pijn en de zorgen van mensen delen
en in God handen leggen,
en alleen maar zeggen:
doe wat Hij u zeggen zal.

 

Kerk zijn is Maria zijn:                                                           
is elkanders vader, moeder, broer en zus zijn,
verbonden zijn,
niet door banden van het bloed,
maar door het doen van wat God wil.

 

Kerk zijn is Maria zijn,
is blij zijn,
en zingen dat het magnifiek is
dat God grote dingen doet
in kleine mensen:
dat in de wereld van God
de kleinen worden groot gemaakt,
de armen overvloed kennen
en de eenvoudigen vooraan staan.

 

Maria,
beeld en Moeder van de Kerk.
In haar mogen wij onze bestemming herkennen:
zoals zij horen wij thuis,
nu en later,
in die wereld
waar Hij die heet “Ik zal er zijn”
de kern is,
begin en einde is
van alle leven.
Waar God gebeurt.

 

Carlos Desoete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor katholieken is zij de belangrijkste heilige en in zowel de Rooms-Katholieke Kerk als in de Oosters-Orthodoxe Kerk heeft zij een belangrijke rol in het geloofsleven. Maria, dochter van Joachim en Anna en vrouw (of verloofde) van Jozef, met wie ze door de kracht van de Heilige Geest en aangekondigd door de engel Gabriël via een maagdelijke geboorte het leven schonk aan Jezus van Nazareth. Haar leven voor en na de geboorte van Jezus is met mysteries omgeven en wellicht is het daarom dat zij uitgroeide tot een mondiaal symbool voor vrouw-zijn, liefde, gezin, angst, verdriet, troost en bescherming. Ook inspireerde zij door de eeuwen heen menig kunstenaar tot het verbeelden van haar persoon en werd zo de meest afgebeelde vrouw ter wereld.

(Tekst n.a.v. tentoonstelling Mariabeelden in het Catharijneconvent)

 

 

Dit graag in ROTS en BRON.

Tentoonstelling Mariabeelden.

Zaterdag 14 mei van 11.00 – 16.00 uur in de St. Vituskerk in Winschoten.

U kunt uw Mariabeeld ook tentoonstellen. Breng die dan vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur

naar de pastorie, Langestraat 75, 9671 PC. Zet wel uw naam onder het beeld!

Zaterdag na 16.00 uur kunt u uw Mariabeeld weer ophalen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met Margret Pater 06-11 18 96 38

 

Mocht je nog iets van de andere teksten willen plaatsen. Maak er maar gebruik van.

 

Deel dit artikel