Nieuws van het parochiebestuur

 

 

Zo rondom het voorjaar is het goed om als bestuur weer van ons te laten horen. De stijgende kosten, met name de energiekosten, waar we allemaal mee te maken hebben spelen ook een belangrijke rol binnen onze parochie. We hopen dat we een periode tegemoet gaan waarin de energiekosten een kleinere rol spelen omdat de buitentemperatuur stijgt en de energieprijzen dalen, het lijken wel communicerende vaten.

 

Verschillende locaties willen graag verduurzamen om zodoende de hoge energiekosten binnen de perken te houden. Uiteraard hebben we daar alle begrip voor en moet dat in de toekomst ook gebeuren. Omdat we nog niet weten welke kerken open blijven is het lastig om daar volledig in mee te gaan.

Daaruit blijkt ook maar weer dat het belangrijk is dat er keuzes worden gemaakt welke kerken open blijven in de toekomst. De gebouwencommissie is druk doende om tot een goed advies te komen maar we begrijpen ook dat het heel lastige keuzes zijn.

 

We hebben in de afgelopen week een bijeenkomst gehad met het parochiebestuur en de gebouwencommissie om van elkaar te horen wat de voortgang is. Beide gremia zijn ervan overtuigd dat we vaart moeten blijven maken maar dat de besluitvorming ook zorgvuldig dient te gebeuren. Deze zorgvuldigheid verwacht het bisdom uiteraard ook van ons want het besluit welke kerken er open kunnen blijven wordt genomen door de bisschop op basis van de aangeleverde adviezen.

We zullen met u in gesprek gaan om de keuzes uit te leggen en het tijdspad te bespreken. Zoals u kunt lezen wordt er stevig nagedacht en gediscussieerd.

 

Tot slot kan ik u vertellen dat er nog geen besluit is genomen welke kerken open kunnen blijven ook al horen we hier en daar andere berichten.

 

Ik wens U een aangenaam voorjaar.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ben Bontjer, vicevoorzitter Norbertusparochie.

Deel dit artikel