Nieuws van het parochiebestuur

 

Ook tijdens de vakantieperiode willen we U graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen en werkzaamheden die op ons pad komen als parochiebestuur.

De gebouwencommissie is inmiddels aardig op weg om de inventarisatie te maken van alle locaties. Alle locatieraden hebben nu een vertegenwoordiger in deze belangrijke werkgroep. Op basis van de Notitie Gebouwenbeleid, opgesteld door  het bisdom, wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen onze verschillende locaties. We zijn als bestuur erg blij dat er medeparochianen zijn die met ons meedenken in hoeverre we de toekomstbestendigheid van de H. Norbertusparochie zeker kunnen stellen. Ook hier lopen we natuurlijk tegen een aantal onverwachte zaken aan, bijvoorbeeld de noodzakelijke taxatie van de gebouwen. Om een goed beeld te kunnen vormen wat de optimale toekomstsituatie is voor de parochie moet er veel onderzocht worden. De gebouwencommissie komt na de vakantie weer bij elkaar om de eerste adviezen te verwoorden. Het voordeel daarvan is dat er sprake is van een onafhankelijk advies dat voortkomt uit de gebouwencommissie. Uiteraard zal het bestuur samen met de gebouwencommissie overleggen hoe we de uitkomsten bij u bekend gaan maken.

Het bestuur is in de afgelopen maanden bij alle locatieraden geweest om kennis te maken en, nog belangrijker, om de mening te peilen van de verschillende besturen. Hieruit bleek maar weer eens dat er ten volle wordt meegedacht over de problematiek binnen de parochie en de verschillende locaties. Tevens vinden de meeste locatieraden dat er argumenten zijn om juist die locatie open te houden en daar zijn vaak ook voldoende redenen voor. Toch is het onontkoombaar om locaties te sluiten gezien het afnemende aantal kerkgaande parochianen en de dalende inkomsten en stijgende uitgaven. De inventarisatie van de gebouwencommissie zal ons allen helpen om hier een zo goed mogelijke keuze in te maken.

Ben Bontjer

Vice-voorzitter parochiebestuur

 

Deel dit artikel