Op stap in stad en land Orde van Franciscaanse Seculieren.

 

Orde van Franciscaanse Seculieren.

De OFS staat voor de Orde van Franciscaanse Seculieren. Het is niet zomaar een vereniging.

In moeilijke woorden is het de seculiere franciscaanse derde orde. Deze orde maakt deel uit van de wereldwijde franciscaanse familie. Hij is bedoeld voor mannen én vrouwen, die in hun eigen omgeving, getrouwd óf ongetrouwd, op hun eigen manier handen en voeten willen geven aan een leven zoals Franciscus én Clara van Assisi dat op hun wijze hebben gedaan.

Deze mannen en vrouwen leven ‘in de wereld’ en daarom heten ze ‘seculier’. Dit in tegenstelling tot de ‘reguliere’ derde orde. Dat zijn kloosterlingen, die wij (vroeger) kenden als bijvoorbeeld de franciscanessen van Denekamp.

 

De mannen en vrouwen in de OFS proberen hun leven in hun gezin of in de situatie waarin zij leven en werken op een franciscaanse wijze vorm te geven. Ieder doet dit op z’n eigen manier. Niemand is een kopietje van de ander. Sterker nog: Niemand mág een kopietje van de ander zijn. Dit betekent dat sommigen heel actief zijn binnen  de voedselbank of in de redactie van ons tijdschrift ‘Doortocht’. Weer anderen nemen een bestuurstaak op zich binnen de landelijke OFS of in een van de elf broederschappen die Nederland rijk is.

 

Eerste en Tweede Orde.

Waarom heet het Derde Orde? De Eerste Orde, die door Franciscus van Assisi werd gesticht was

de orde van zijn broeders. Dan hebben we het over de franciscanen.

De Tweede Orde betreft de zusters. Clara van Assisi wilde net zo’n leven leiden als Franciscus, alleen vond Franciscus dat niet goed. Het leven in die tijd was te ruw en te rauw voor vrouwen om te leven zoals de broeders. In eerste instantie bracht hij haar dan ook onder in een zusterklooster. Later werd Clara de stichteres van de Clarissen (de Tweede Orde).

 

Derde Orde

Franciscus was een bevlogen prediker en op een gegeven moment had hij een preek gehouden voor gewone mannen en vrouwen. En die mensen werden zó door hem gegrepen, dat zij zich onmiddellijk bij hem en zijn broeders aan wilden sluiten om net zo te leven zoals zij. Gelukkig had Franciscus gelijk in de gaten dat het onmogelijk zou zijn, dat deze mensen hun eigen taken in de wereld hadden, zoals het runnen van hun boerderij of het uitvoeren van hun huishouding, dit zou onverantwoord zijn.

 

Als antwoord op de vraag van deze mensen, hoe zij in hun eigen levenssituatie in deze wereld toch Christus zouden kunnen navolgen naar het voorbeeld van Franciscus, richtte Franciscus de Derde Orde op.

 

Deze derde ordelingen werden ook wel boetelingen genoemd. Zij deden boete in de klassieke zin van het woord, zoals we dat nog herkennen als gezegd wordt dat ‘de visser zijn netten boet’. Dat wil zeggen dat hij de netten, die door het vissen stuk zijn gegaan, herstelt. Later ontstonden door deze derde ordelingen kloostercongregaties met actieve religieuzen, Franciscaanse broeders en Franciscanessen, die gingen leven volgens een regel. Daarom heten zij ook de reguliere derde orde en zij werk(t)en bijvoorbeeld in de ziekenzorg of in het onderwijs.

 

Hoe gaat het nu?

Daarnaast zijn er alle eeuwen door mensen geweest die ‘gewoon in de wereld waarin zij woonden en werkten’ zich in hun leven lieten inspireren door het leven en werken van Franciscus en Clara. Zij vormen de seculiere franciscaanse orde. In Nederland zijn er elf broederschappen, waarvan twee in het noorden. Er is ook een eigen landelijk bestuur, die ook deel is van de Ordo Franciscanus Saecularis, waarvan het Generale Bestuur (het CIOFS) in Rome zijn thuis heeft.

 

Binnen de OFS trekken de mensen regelmatig met elkaar op. Zo wordt er bijvoorbeeld een wandeltocht georganiseerd. Om elkaar te inspireren en te stimuleren, zoals Franciscus en Clara dat voorgedaan hebben. Een bekende begroeting is ‘Vrede en alle goeds’.

 

OFS Assen

De groep in Assen, Perfetta Letizia, bestaat uit veertien geprofeste vrouwen en mannen. Binnenkort is er iemand die professie gaat doen en de verwachting is dat een tweede dat volgend jaar gaat doen. Als geestelijk assistent hebben we pastoor Tolboom. We komen eens in de maand op een avond bij elkaar.

 

Zo’n avond wordt geopend met het bidden van de vespers en daarna is er iemand die een thema behandelt. Dat kan iets zijn in de sfeer van ‘schoonheid en verwondering’, over het leven en de geschriften van Franciscus en Clara, maar ook iets praktisch zoals ‘hoe zorg ik ervoor dat ik minder afval produceer’.

 

Geïnspireerd?

Voor mensen die zich door Franciscus en Clara willen laten inspireren, maar die zich toch niet thuis zouden voelen bij de OFS, omdat daar een heel (vormings)traject aan vast zit én je uiteindelijk écht professie doet

en daarmee Christus en de Kerk en je medebroeders en -zusters belooft om je leven in te richten op basis van evangelische waarden en dit toch ook verplichtingen met zich meebrengt:

Is er in Nederland óók de Franciscaanse Beweging, die een thuis is voor heel veel mensen die óók door Franciscus en Clara geïnspireerd willen worden in hun leven.

 

Vrede en alle goeds! Pace e Bene!

 

Margré Meulman

Deel dit artikel