Pastoorwisselingen in het bisdom Groningen-Leeuwarden

Groningen, 20 juni 2019

Geachte parochianen van de Heilige Norbertus parochie,

Sinds het vertrek van mgr. De Korte in 2016 en de benoeming van mgr. Van den Hout hebben er geen grote wisselingen plaatsgevonden in de pastores. Mgr. Van den Hout heeft eerst de pastores willen leren kennen voordat hij in kon stemmen met een mogelijke verplaatsing van de pastores.

In de afgelopen maanden hebben er gesprekken plaats gevonden met de betreffende pastores. Na hun instemming is er gesproken met de toekomstige collega’s waarmee de nieuwe pastoor mag samenwerken. Toen ook daar positief werd gereageerd hebben er gesprekken plaatsgevonden met delegaties van de betreffende parochiebesturen. Ook deze gesprekken zijn uitermate plezierig en positief verlopen.

Nu kunnen wij u laten weten dat pastoor drs. L.R. van der Wal met ingang van 1 september
a.s. uw parochie zal verlaten en een nieuwe benoeming zal krijgen in de parochie Sint Vitus te Leeuwarden, Irnsum, Oosterwierum, Warga en Wytgaard.

Namens de bisdomstaf dank ik pastoor van der Wal heel hartelijk voor het vele wat hij voor uw parochie heeft kunnen en mogen betekenen en wens hem alle goeds en Gods rijkste zegen voor zijn nieuwe benoeming.

Per dezelfde datum zal de bisschop pastoor A.G. Buter benoemen tot de nieuwe pastoor van uw parochie Heilige Norbertus. Pastoor Buter is 5 1 jaar en thans werkzaam in de parochie Goede Herder te Emmen en Erica. Pastoor Buter is geen onbekende voor uw parochie daar hij van 2006-2008 zijn pastorale stage in uw parochie heeft vervuld.

Nadere informatie omtrent het afscheid van pastoor van der Wal en de installatie van pastoor Buter zullen door het parochiebestuur bekend gemaakt gaan worden.

Ik wens pastoor Buter samen met pastor B.J.J. Buit, samen met het parochiebestuur, de locatieraden en u allen een goede en vruchtbare samenwerking toe.

Hartelijke groet,

 

Peter H.H. Wellen
Vicaris-generaal / hoofd personeelszaken

Voorleesbrief pastoreswissel pastoor van de Wal pastoor Buter

Deel dit artikel