PASTORAAL WOORD  november 2023 ‘licht’

 

Als je de maand november noemt, denkt iedereen meteen aan herfstbladeren en aan donkerte – alsof de weersomstandigheden deze hele maand bepalen en ons vertellen wat echt belangrijk is. En het is waar… de stormlantaarns komen deze dagen tevoorschijn: voorbereid op donkere plekken en donkere momenten in ons leven, voor als het stormt in dé wereld of in ónze wereld. Om voorbereid te zijn. We lezen deze maand meermaals uit Mattheüs 25, waarin we, net als de meisjes in het verhaal, gevraagd worden voldoende olie in onze lampen te hebben om ertegen te kunnen. Aan de gruwelijke oorlog in Gaza en Israël zien we wel hoezeer je altijd voorbereid kunt zijn op slechte tijden. Hoeveel olie en energie hebben we om stand te houden?

In onze kerken begint de maand november altijd met Allerheiligen – Allerzielen – en hoewel we deze gedenkdagen zeker niet los van de hemel zien, kijken we allereerst altijd rond 1 en 2 november om ons heen naar wie we verloren en willen herdenken.

Zoals er steeds meer licht door de bomen komt omdat bladeren vallen en er leegte ontstaat, zo vallen er ook grote leegtes in onze mensenlevens – we schrikken van de vele namen die deze dagen genoemd worden – en in plaats van de donkerte van de dood, willen we juist met ‘licht’ aan hen denken, hen die ons ‘heilig’ zijn en die in onze hoofden en harten een plaats innemen. In de katholieke traditie (de Rooms-Katholieke én de Oosters-Katholieke) is november de maand van de heiligen: Sint Willibrord, bisschop en evangelie-verspreider in onze streken, we gedenken hem op 7 november, we gedenken op 11 november Sint Martinus, patroon van Groningen en we staan op de 22e stil bij Sint Caecilia, patrones van veel van onze zangkoren. Zij waren licht voor de mensen in hun tijd en hun licht is blijven branden. Natuurlijk zijn er veel meer heiligen (leest u in ons blad altijd ‘de heilige van de maand’?) en in de tussenweken van november zet Sint-Nicolaas weer voet aan wal om ons als families en gemeenschappen te verrassen en te inspireren tot goede werken. Het zijn deze heiligen die met hun werk voor God en kerk licht hebben verspreid, daarom begint de tijd voor Kerstmis niet alleen officieel met de Advent, maar eigenlijk al op Sint-Maarten, de 40e dag voor Kerstmis, als de kinderen met licht langs onze deuren komen en duurt de kersttijd tot de 40e dag erna, Maria Lichtmis.

Met licht bereiden we ons voor op de komst van het Kerstkind, Jezus, ‘licht der wereld’ en door Hem geloven wij dat ook wij, net als de heiligen, lichtbrengers kunnen zijn voor elkaar, voor de wereld. Een mooie maand gewenst!

Pastor Nellie Hamersma

 

 

Deel dit artikel