Pastoraal woord   september 2023 “Haal alles eruit!”

Als u dit blad ontvangt, staan we aan het begin van een nieuw kerk- en werkjaar. De vakanties zitten er voor de meesten weer op, iedereen maakt weer nieuwe plannen: soms het plan om te stoppen met werken, soms om in vrijwilligerswerk een stapje terug te doen, anderen gaan juist iets oppakken waarvoor ze eerst geen tijd hadden, nu wel.

Na coronatijd zeiden velen: “We gaan alles eruit halen wat erin zit! Je ziet hoe gauw de wereld verandert!”

Na een periode van ziekte zeggen mensen ook vaak: “Niemand weet hoe de toekomst eruitziet, dus… haal er uit wat erin zit – het kan zó over zijn!”. In onze Norbertusparochie is dát dan ook het thema van startzondag op 24 september: “Haal alles eruit!”

Met die suggestie willen we plannen maken voor de toekomst van onze kerkgemeenschappen. En natuurlijk zijn er plannen: juist in onze parochie proberen we wat méér verbindingen te leggen tussen de vijf kerken met het oog op de toekomst: als het gaat om vrijwilligers en deskundigen op allerlei gebied, proberen we elkaar vaker te ontmoeten in plaats van op onze eilandjes te blijven. Wie weet kunnen we elkaar ook helpen als de één iemand mist en de ander méérdere heeft? Soms gebeurt dit al met misdienaars die vaak al meerdere kerken bedienen. We weten al aardig wat van elkaar, daar is dit blad een voorbeeld van, maar… er is veel méér te halen uit het ‘samen-parochie-zijn’. We gaan het doen!

De gedachte ‘Haal eruit wat erin zit’ kunnen we ook toepassen tegen de verspilling: hoeveel pakjes drinken of voedsel zijn er weggegooid, kleding, bouwmaterialen? Ook merken we – behalve in onze huizen en kasten – dat we veel méér in ons hebben aan talenten die we nauwelijks aanspraken.

Wat halen we uit onszelf??? Hoe goed zijn mensen in organiseren, terwijl ze het nog nooit deden of: in prachtig schilderen, terwijl ze daar nooit tijd voor namen, of: in goed voorlezen, terwijl ze nooit voor een microfoon stonden – hoeveel mensen zijn handig met naad en draad, met hamer en spijkers, maar pakten de kans niet er iets mee te doen?

Wat zou het fijn zijn als we dit jaar eruit halen wat erin zit bij onszelf en bij elkaar – en gezamenlijk goede dingen doen – voor onze naasten dichtbij en ver weg, voor de geloofsgemeenschap, voor zieken, voor de gebouwen en voor onze jeugd. Laten we samen uit dit jaar en uit elkaar alles halen wat erin zit: een nieuwe uitdaging! Een prachtig jaar gewenst!

 

Pastor Nellie Hamersma

Deel dit artikel