Presentatie pastor Nellie Hamersma-Sluis

 

Op zondagmiddag 6 juni is pastoraal werkster drs. P.G.M. (Nellie) Hamersma-Sluis door vicaris-generaal Peter Wellen gepresenteerd als nieuwe pastor voor onze parochie.

 

Dit gebeurde in een plechtige Eucharistieviering, die vanwege alle coronamaatregelen tevens via livestream te bekijken was.

 

Bij aanvang van de viering werd de benoemingsbrief van de bisschop voorgelezen door pastoor Buter. In de brief werd onder andere vermeld dat pastor Nellie Hamersma-Sluis gehoor gegeven heeft aan het verzoek van de bisschop, om per 1 juni een halftime functie te aanvaarden in onze parochie. Haar benoeming in de parochie Heilige Liudger te Noord-Groningen is op dezelfde datum van fulltime naar halftime gegaan.

Na de preek werd pastor Hamersma gepresenteerd.

Wellicht is het u opgevallen dat bij de komst van priester-pastores, er gesproken wordt over een ‘installatie van de pastoor of de parochievicaris’. Zij zijn immers krachtens hun wijding ‘van het bisdom’, zijn gehoorzaamheid aan de bisschop verschuldigd en worden derhalve ook geïnstalleerd door de bisschop.

De pastoraal werker (m/v) is een leek, is niet gewijd en komt werken op een arbeidscontract. Hij of zij wordt gepresenteerd en van de nieuwe lekenpastor wordt geloof gevraagd en loyaliteit ten aanzien van de bisschop en het bisdom.

 

Pastoraal werkster Nellie Hamersma hernieuwde dus haar doopbeloften en beloofde de genoemde loyaliteit.

 

Aan het eind van de viering werd pastor Hamersma door verschillende groepen welkom geheten in onze parochie. Afvaardigingen van onze vijf geloofsgemeenschappen overhandigen haar toepasselijke cadeautjes.

De Caritasinstelling(PCI) bracht een Oppeppertje mee, een bloemetje, “om samen met de Caritas wat aandacht te brengen waar geluk afwezig is.”

 

De kinderen van de kinderwoorddienst hadden een mooi boeket voor haar geknutseld.

Tenslotte ontving pastor Hamersma uit handen van de penningmeester, Erik Pentenga, symbolisch de sleutel van onze parochie.

Deel dit artikel