SchuldHulpMaatje stichting

SchuldHulpMaatje stichting “soamen kop ter veur” Midden-Groningen is operationeel en heeft u nodig!

 

Het is alweer even geleden dat u iets van ons hebt gehoord. In juli vorig jaar berichtten we u dat de akte van oprichting ondertekend was bij de notaris, en de stichting “Soamen kop ter veur” Midden-Groningen officieel was gestart, en dat we op zoek waren naar “maatjes” en een coördinator. Ook hebben we in een aantal huis aan huis bladen de stichting onder de aandacht gebracht.

Dit was niet zonder resultaat, want inmiddels hebben we een coördinator en vele aanmeldingen voor schuldhulpmaatjes, en zijn de eerste maatjes al aan de slag!

In de tussentijd hebben we niet stil gezeten, maar is er veel gebeurd aan de verdere opbouw van de stichting, het zoeken van vrijwilligers, contacten leggen met sponsoren en diverse instanties, waaronder de gemeente Midden-Groningen en de kredietbank en andere partners.

Ook is in december de driedaagse opleiding voor de maatjes gestart, en zijn de eerste maatjes in februari gecertificeerd, en kunnen zij aan de slag bij de hulpvragers!

Voor de financiën zijn we volledig afhankelijk van fondsen, sponsoren en giften.

Inmiddels hebben we financiële toezegging van het Oranje Fonds en het Kansfonds, en lopen er aanvragen bij andere fondsen en instellingen.

Draagt u onze stichting een warm hart toe, en wilt u ons steunen, financieel of als vrijwilliger of aanvulling van het bestuur, laat het ons weten.

 

Alvast hartelijk dank!

Heeft u vragen:

Bel of mail dan naar: 0598-423750 info@SHMMidden-Groningen.nl

Website: www.schuldhulpmaatje.nl locatie Midden-Groningen

Facebook: www.facebook.com/schuldhulpmaatje.middengroningen/

 

Deel dit artikel