SchuldHulpMaatje

 

Op initiatief van de kerken startte in 2020 SchuldHulpMaatje (SHM)  in Midden- Groningen, om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden met getrainde vrijwilligers. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfred- zaamheid staan daarbij centraal.

We kunnen u melden dat we op dit moment beschikken over een coördinator en dertien opgeleide maatjes en zes maatjes die zich hebben aangemeld, maar nog worden opgeleid. Van de opgeleide maatjes zijn velen inmiddels gekoppeld aan een hulpvrager.

We zijn nog op zoek naar meerdere bestuurs- leden, onder andere iemand voor de PR.

De secretaris heeft voorts aangegeven zijn werkzaamheden te willen beëindigen en voor de continuïteit zoeken we tevens een tweede coördinator. We hebben hoop dat er op dit moment mensen binnen de kerk zijn die hun gaven en talenten willen inzetten voor SHM. Zoals u kunt begrijpen: we zien naar u uit!!

U kunt ons ook steunen door een gift over te maken. SchuldHulpMaatje is een ANBI erkende organisatie.

Hebt u vragen? Op de website van SHM www.schuldhulpmaatje.nl is veel meer informatie beschikbaar.

 

Met hartelijke groet,

Bestuur SHM-Midden-Groningen.

 

Contact:

Bel naar: 0598-42 37 50 of

mail naar : info@SHMMidden-Groningen.nl

Website: www.schuldhulpmaatje.nl (locatie Midden-Groningen)

Facebook:www.facebook.com/schuldhulpmaatje.middengroningen/

Deel dit artikel