Startviering ‘Veelkleurig Norbertus’

 

Eind september vindt normaal gesproken onze ‘startviering’ plaats, als startschot aan het begin van een nieuw werkseizoen. Doorgaans is dit een gezamenlijke viering voor al onze geloofsgemeenschappen. Maar dit jaar maakt corona alles anders. De ruimte in onze kerken is beperkt en de opkomst bij de startviering groot. Vandaag de dag is dat een lastige combinatie.

Daarom hebben we dit jaar niet één, maar zelfs víer startvieringen. Zo hebben zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid een startviering bij te wonen en samen de start van het nieuwe werkseizoen in onze H. Norbertusparochie te vieren.

Het thema zal dit jaar zijn: ‘Veelkleurig Norbertus’. Is het u namelijk opgevallen dat elke geloofsgemeenschap in ROTS en BRON een eigen kleur heeft? Daar gaan we in de viering wat mee doen. We hopen u in het weekend 26-27 september te mogen begroeten en ontmoeten!

 

Namens het pastoresteam.

pastoor Albert Buter

Deel dit artikel