STARTZONDAG = START-WEEKEND

 

Dag, tijd en plaats van de vieringen

Omdat op dit moment, half augustus, nog niets zeker is over de mogelijkheid om met velen te vieren half september, hebben we besloten om Startzondag op twee locaties te vieren om iedereen de kans te geven om te komen vieren en het nieuwe parochiejaar mee op te starten. De datum en de locatie waren al vastgesteld: zondag 19 september om 9.30 uur in Veendam. Wij hebben er een locatie aan toegevoegd; zaterdag 18 september om 19.00 uur in Oude Pekela. Voelt u zich niet verplicht om naar de dichtst-bijzijnde kerk te gaan: we zijn immers één Norbertusgemeenschap!

 

Thema: Kijken naar toekomst!

Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de Periode van de Schepping gehouden.

In deze periode wordt in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. In dit verband willen we het Franciscusjaar afsluiten door het thema van Startzondag in dat kader te plaatsen. Niet alleen wordt wereldwijd nagedacht over het klimaat, ook wij hebben in onze stad en dorpen, in ons agrarisch gebied en in onze bedrijfsvoering met klimaatverandering te maken, met stikstof-problematiek, met het behoeden en behouden van de natuur voor de volgende generaties.

Zo willen we ook de Kerk van 2021 zien: als gemeenschap van zorgzame mensen die eerst en vooral willen bidden voor, spreken over en handelen met betrekking tot de toekomst, de toekomst voor onze kinderen, de toekomst voor onze planeet.

Wij hebben daarin een belangrijke functie in de samenleving.

Dit sluit aan bij wat zowél de Nederlandse Bisschoppenconferentie áls de Konferentie Nederlandse Religieuzen áls de Wereldraad van kerken van ons vraagt.

 

In zijn encycliek (rondschrijven) ‘Laudato Si‘– het boek dat Paus Franciscus uitdrukkelijk betrekt op Sint Franciscus van Assisi, staat hij “voor de zorg voor de zwakken en voor een vreugdevolle en in volle breedte geleefde ecologie”. Het gaat de paus er vooral om dat wij,mensen, onze verantwoordelijkheid voor- en vooral ook in de schepping zien en serieus nemen, dat wij zorgdragen voor de toekomst van de aarde, het gemeenschappelijke huis, waarin wij met dieren, planten en alle door God geschapen wezens wonen.

(P. Gaidetska, Misereor, uit ‘Bouwstenen bij de encycliek Laudato Si’)

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie van de zondag

Weet u het nog? Bij mijn aantreden begin juni ontving ik een rozenstruik uit Winschoten – ik was wel érg benieuwd of ie het op de kleigrond van het Hogeland zou gaan doen: u ziet het! Hij bloeit prachtig! Veel méér knoppen en rozen dan je tellen kunt, zijn eraan gekomen…

Als je er maar in gelóóft…

Zo is het ook met de nieuwe kindjes die worden geboren, met mensen die zich aansluiten bij onze Kerk, met het geloof wereldwijd: als je iets zaait en plant en erop vertrouwt dat het toekomst heeft, dan is alle inspanning de moeite waard.

Dat lezen we op zondag 19 september in het Marcus-evangelie: je hoeft niet de eerste en de beste te zijn, maar kijk naar een kind en geloof maar in toekomst!

Onze aarde krijgt weer nieuwe kansen, onze Kerk ook.

“Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten wezen en de dienaar van allen.” Hij nam een kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak tot hen: “Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam neemt Mij op” (Mc. 9, 35b-37a)

 

Wees welkom bij één van de startzondag-vieringen!

 

Pastoor Albert Buter en

Pastor Nellie Hamersma

 

 

 

 

 

Deel dit artikel